ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จอร์เจีย : GQ3TBS-QR003 FINAL CALL TO GEORGIA จอร์เจีย 6 วัน 4 คืน (300520)
ทัวร์จอร์เจีย : GQ3TBS-QR003 FINAL CALL TO GEORGIA จอร์เจีย 6 วัน 4 คืน (300520)
เส้นทาง ทัวร์จอร์เจีย
ราคาเริ่มต้น 39,900
รหัสทัวร์ THG1-QR-GD-25JAN-30MAY20
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน QR
ทบิลิซี - ป้อมอันนานูรี - คาซเบกี้ - นั่งรถ 4WD  
โบสถ์เกอร์เกตี้ - กูดาอารี - อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย 
กอรี่ - พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน – อัพลิสต์ชิเคห์ 
เมืองอาคาลห์ซี – ป้อมราบาติ – บอร์โจมี – สวนบอร์โจมี
อนุสาวรรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริกาลา 
เมืองเก่าทบิลิซี - โรงอาบน้ำโบราณ - ชมการแสดงพื้นเมือง
วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – โบสถ์เมเคตี 
วิหารซีโอนี - ถนนจาน ชาเดอนี่ - ห้าง East Point
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ - โดฮา – ทบิลิซี
X X X
  2 ป้อมอันนานูรี –คาซเบกี้ – นั่งรถ 4WD - โบสถ์เกอร์เกตี้ – กูดาอารี - พักโรงแรมในเทือกเขาคอเคซัส
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย – กอรี่ - พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน – อัพลิสต์ชิเคห์ – เมืองอาคาลห์ซี – ป้อมราบาติ – บอร์โจมี – สวนบอร์โจมี
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ทบิลิซี – อนุสาวรรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริกาลา – เมืองเก่าทบิลิซี - โรงอาบน้ำโบราณ - ชมการแสดงพื้นเมือง
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – โบสถ์เมเคตี – วิหารซีโอนี - ถนนจาน ชาเดอนี่ - ห้าง East Point
อาหาร อาหาร X
  6 โดฮา - กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ - โดฮา – ทบิลิซี
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ป้อมอันนานูรี –คาซเบกี้ – นั่งรถ 4WD - โบสถ์เกอร์เกตี้ – กูดาอารี - พักโรงแรมในเทือกเขาคอเคซัส
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย – กอรี่ - พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน – อัพลิสต์ชิเคห์ – เมืองอาคาลห์ซี – ป้อมราบาติ – บอร์โจมี – สวนบอร์โจมี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ทบิลิซี – อนุสาวรรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริกาลา – เมืองเก่าทบิลิซี - โรงอาบน้ำโบราณ - ชมการแสดงพื้นเมือง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – โบสถ์เมเคตี – วิหารซีโอนี - ถนนจาน ชาเดอนี่ - ห้าง East Point
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : โดฮา - กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จอร์เจีย : GQ3TBS-QR003 FINAL CALL TO GEORGIA จอร์เจีย 6 วัน 4 คืน (300520)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์จอร์เจียขายดี
ทัวร์จอร์เจีย : EK025 GEORGIA ON MY MIND 6 วัน 3 คืน (170320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,900
ทัวร์จอร์เจีย : THE BEST OF GEORIA 7D4N BY TK
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 48,888
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top