ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์กัมพูชา : BT-REP02 FD มหัศจรรย์ Cambodia พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน (290520)
ทัวร์กัมพูชา : BT-REP02 FD มหัศจรรย์ Cambodia พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน (290520)
เส้นทาง ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ
ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ
ราคาเริ่มต้น 12,900
รหัสทัวร์ THB11-FD-KH-13DEC19-29MAY20
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน FD
พนมเปญ - อนุสาวรีย์อิสรภาพ - วัดพนม
คุกตวลสเลง - พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล
พระเจดีย์เงิน - ตลาดชาทะไม - เสียมเรียบ
ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม
ชมโชว์ระบำอัปสรา - นครธม - ปราสาทบันทายศรี
ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวัด - ตลาดซาจ๊ะ
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ - พนมเปญ - อนุสาวรีย์อิสรภาพ - วัดพนม - คุกตวลสเลง - พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล - พระเจดีย์เงิน - ตลาดชาทะไม
X อาหาร อาหาร
  2 พนมเปญ - เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม - ชมโชว์ระบำอัปสรา
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 นครธม - ปราสาทบันทายศรี - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวัด - ตลาดซาจ๊ะ - สนามบินเสียมเรียบ - ดอนเมือง
อาหาร อาหาร อาหาร
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ - พนมเปญ - อนุสาวรีย์อิสรภาพ - วัดพนม - คุกตวลสเลง - พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล - พระเจดีย์เงิน - ตลาดชาทะไม
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : พนมเปญ - เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม - ชมโชว์ระบำอัปสรา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : นครธม - ปราสาทบันทายศรี - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวัด - ตลาดซาจ๊ะ - สนามบินเสียมเรียบ - ดอนเมือง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
28 ก.พ. 63 - 01 มี.ค. 63
14,900
17,900
-
14,500
13,900
13 - 15 มี.ค. 63
13,900
16,900
-
13,500
12,900
27 - 29 มี.ค. 63
14,900
17,900
-
14,500
13,900
03 - 05 เม.ย. 63
13,900
16,900
-
13,500
12,900
11 - 13 เม.ย. 63
13,900
16,900
-
13,500
12,900
12 - 14 เม.ย. 63
14,900
17,900
-
14,500
13,900
13 - 15 เม.ย. 63
13,900
16,900
-
13,500
12,900
24 - 26 เม.ย. 63
12,900
15,900
-
12,500
11,900
01 - 03 พ.ค. 63
13,900
16,900
-
13,500
12,900
15 - 17 พ.ค. 63
12,900
15,900
-
12,500
11,900
29 - 31 พ.ค. 63
13,900
16,900
-
13,500
12,900

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์กัมพูชา : BT-REP02 FD มหัศจรรย์ Cambodia พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน (290520)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top