ค้นหา
ค้นหา
จองทัวร์
ระบุวันและผู้เดินทาง
ทัวร์จอร์เจีย : XJTBS02 จอร์เจีย ซุปตาร์ อะไรนะ ห๊ะ!!! จอร์เจีย ภาค 2 6 วัน 4 คืน (290920)
ทัวร์จอร์เจีย : XJTBS02 จอร์เจีย ซุปตาร์ อะไรนะ ห๊ะ!!! จอร์เจีย ภาค 2 6 วัน 4 คืน (290920)
เส้นทาง ทัวร์จอร์เจีย
ราคาเริ่มต้น 29,888
รหัสทัวร์ THT18-XJ-GD-10MAR-29SEP20
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน XJ
ดาวน์โหลด pdf
ขั้นตอนที่ 1 : ระบุวันเดินทาง และ จำนวนผู้เดินทาง
จำนวน ประเภทห้องพัก ราคาต่อคน ราคารวม
ผู้ใหญ่ [พักคู่] 29,888 0
ผู้ใหญ่ [พักเดี่ยว] 34,878 0
ผู้ใหญ่ [พัก 3 คน] 29,888 0
เด็ก [มีเตียงเสริม]   0
เด็ก [ไม่มีเตียง]   0
- 0 บาท
ส่งคำสั่งจอง
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top