ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
FRANCE SWITZERLAND ITALY 8 วัน 5 คืน
FRANCE SWITZERLAND ITALY 8 วัน 5 คืน
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป อิตาลี
ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 52,800
รหัสทัวร์ THB12-EY-EU-12SEP-06DEC-2022
ระยะเวลา 8วัน5คืน
สายการบิน EY

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี แวะเปลี่ยนเครื่อง
X X X
  2 ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ล เดอ โกล - เมืองปารีส - นั่งรถ กระเช้าไฟฟ้ามงต์มาตร์ - ซาเคร-เกอร์ บาซิลิก้า – หอไอเฟล - ลอ่ งเรือชมแมน่ ้าแซน โดย บาโต มูช - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์-ห้าง ปลอดภาษี Benlux Louvre duty free- ห้าง La Samaritaine - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
X อาหาร อาหาร
  3 เมืองปารีส - เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ – เมืองดีจอง – วังดยุกแห่งเบอร์กันดี – พิพิธภัณฑ์ศิลปะประจ าเมือง-เมือง ดีจอง
อาหาร X อาหาร
  4 เมืองกอลมาร์- Little Venice - เมืองซุก สวิตเซอร์แลนด์ - Lohri AG Store – เมืองลูเซิร์น - สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 เมืองลูเซิร์น – เมืองแองเกิลเบิร์ก - สถานี Engelberg Talstation Titlis – ยอดเขาทิตลิส - Glacier Cave ถ ้า น ้าแข็งที่สวยงาม - สะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK – เมืองโคโม่ - ทะเลสาบโคโม่ - เมือง Lamazzo -
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 เมือง Lomazzo – เมืองมิลาน – พระราชวังมิลาน-มหาวิหารแห่งมิลาน -โรงละครลาสกาล่า – ซานตามารีอาเด ลเลกราซีเอ- ห้ากัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซคอนโด
อาหาร X X
  7 เมืองมิลาน - ท่าอากาศยานมิลาโน่ มัลเพนซา - ท่าอากาศยานอาบูดาบี แวะเปลี่ยนเครื่อง
อาหาร X X
  8 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี แวะเปลี่ยนเครื่อง
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ล เดอ โกล - เมืองปารีส - นั่งรถ กระเช้าไฟฟ้ามงต์มาตร์ - ซาเคร-เกอร์ บาซิลิก้า – หอไอเฟล - ลอ่ งเรือชมแมน่ ้าแซน โดย บาโต มูช - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์-ห้าง ปลอดภาษี Benlux Louvre duty free- ห้าง La Samaritaine - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองปารีส - เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ – เมืองดีจอง – วังดยุกแห่งเบอร์กันดี – พิพิธภัณฑ์ศิลปะประจ าเมือง-เมือง ดีจอง
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เมืองกอลมาร์- Little Venice - เมืองซุก สวิตเซอร์แลนด์ - Lohri AG Store – เมืองลูเซิร์น - สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เมืองลูเซิร์น – เมืองแองเกิลเบิร์ก - สถานี Engelberg Talstation Titlis – ยอดเขาทิตลิส - Glacier Cave ถ ้า น ้าแข็งที่สวยงาม - สะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK – เมืองโคโม่ - ทะเลสาบโคโม่ - เมือง Lamazzo -
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เมือง Lomazzo – เมืองมิลาน – พระราชวังมิลาน-มหาวิหารแห่งมิลาน -โรงละครลาสกาล่า – ซานตามารีอาเด ลเลกราซีเอ- ห้ากัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซคอนโด
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 7
สถานที่ : เมืองมิลาน - ท่าอากาศยานมิลาโน่ มัลเพนซา - ท่าอากาศยานอาบูดาบี แวะเปลี่ยนเครื่อง
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 8
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
FRANCE SWITZERLAND ITALY 8 วัน 5 คืน
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ยุโรปขายดี
FEY01 CLASSIC EUROPE IV FRANCE SWITZERLAND ITALY 8 วัน 5 คืน
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,800
GERMANY SWITZERLAND FRANCE 8 วัน 5 คืน
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 59,500
FWY01 RETURN TO PARIS 5 วัน 3 คืน
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,999
มหัศจรรย์ สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 89,999
IEY06 SPRING BEGIN! ITALY SWISS FRANCE 8D5N
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 58,900
HEAVEN OF SWITZERLAND 7วัน 5คืน
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 77,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top