ค้นหา
ค้นหา
จองทัวร์
ระบุวันและผู้เดินทาง
ทัวร์พม่า : ZMDL04 มัณฑะเลย์ พุกาม สกายน์ 3D2N (เลทส์โก ทะเลเจดีย์) (131120)
ทัวร์พม่า : ZMDL04 มัณฑะเลย์ พุกาม สกายน์ 3D2N (เลทส์โก ทะเลเจดีย์) (131120)
เส้นทาง ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์
ทัวร์พม่า พุกาม
ราคาเริ่มต้น 11,999
รหัสทัวร์ THZ1-PG-MM-24APR-13NOV20
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน PG
ดาวน์โหลด pdf
ขั้นตอนที่ 1 : ระบุวันเดินทาง และ จำนวนผู้เดินทาง
จำนวน ประเภทห้องพัก ราคาต่อคน ราคารวม
ผู้ใหญ่ [พักคู่] 12,999 0
ผู้ใหญ่ [พักเดี่ยว] 15,999 0
ผู้ใหญ่ [พัก 3 คน] 12,999 0
เด็ก [มีเตียงเสริม]   0
เด็ก [ไม่มีเตียง]   0
- 0 บาท
ส่งคำสั่งจอง
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top