ค้นหา
ค้นหา
จองทัวร์
ระบุวันและผู้เดินทาง
ทัวร์เวียดนาม : BT-VN001 VZ มหัศจรรย์ DALAT 3 วัน 2 คืน (260720)
ทัวร์เวียดนาม : BT-VN001 VZ มหัศจรรย์ DALAT 3 วัน 2 คืน (260720)
เส้นทาง ทัวร์เวียดนาม ดาลัด
ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น 8,900
รหัสทัวร์ THB11-VZ-VN-12FEB-26JUL20
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน VZ
ดาวน์โหลด pdf
ขั้นตอนที่ 1 : ระบุวันเดินทาง และ จำนวนผู้เดินทาง
จำนวน ประเภทห้องพัก ราคาต่อคน ราคารวม
ผู้ใหญ่ [พักคู่] 10,900 0
ผู้ใหญ่ [พักเดี่ยว] 13,400 0
ผู้ใหญ่ [พัก 3 คน]   0
เด็ก [มีเตียงเสริม] 10,900 0
เด็ก [ไม่มีเตียง] 9,900 0
- 0 บาท
ส่งคำสั่งจอง
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top