ค้นหา
ค้นหา
จองทัวร์
ระบุวันและผู้เดินทาง
ทัวร์รัสเซีย : ZDME16 รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7D4N (เลสโก มอสเซนต์ฟีเวอร์) (240620)
ทัวร์รัสเซีย : ZDME16 รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7D4N (เลสโก มอสเซนต์ฟีเวอร์) (240620)
เส้นทาง ทัวร์รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์
ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น 39,999
รหัสทัวร์ THZ1-SQ-RU-29JAN-24JUN20
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน SQ
ดาวน์โหลด pdf
ขั้นตอนที่ 1 : ระบุวันเดินทาง และ จำนวนผู้เดินทาง
จำนวน ประเภทห้องพัก ราคาต่อคน ราคารวม
ผู้ใหญ่ [พักคู่] 45,999 0
ผู้ใหญ่ [พักเดี่ยว] 57,899 0
ผู้ใหญ่ [พัก 3 คน] 45,999 0
เด็ก [มีเตียงเสริม]   0
เด็ก [ไม่มีเตียง]   0
- 0 บาท
ส่งคำสั่งจอง
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top