ค้นหา
ค้นหา
จองทัวร์
ระบุวันและผู้เดินทาง
ทัวร์พม่า : FT-MDL PG03V เที่ยวฟิน พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน นครเจดีย์ เติมบุญ สุขใจ 3 วัน 2 คืน (180720)
ทัวร์พม่า : FT-MDL PG03V เที่ยวฟิน พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน นครเจดีย์ เติมบุญ สุขใจ 3 วัน 2 คืน (180720)
เส้นทาง ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า พุกาม
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์
ราคาเริ่มต้น 10,990
รหัสทัวร์ THF4-PG-MM-14FEB-18JUL20
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน PG
ดาวน์โหลด pdf
ขั้นตอนที่ 1 : ระบุวันเดินทาง และ จำนวนผู้เดินทาง
จำนวน ประเภทห้องพัก ราคาต่อคน ราคารวม
ผู้ใหญ่ [พักคู่] 11,990 0
ผู้ใหญ่ [พักเดี่ยว] 15,890 0
ผู้ใหญ่ [พัก 3 คน] 11,990 0
เด็ก [มีเตียงเสริม] 11,990 0
เด็ก [ไม่มีเตียง] 10,990 0
- 0 บาท
ส่งคำสั่งจอง
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top