ค้นหา
ค้นหา
จองทัวร์
ระบุวันและผู้เดินทาง
ทัวร์มองโกเลีย : มองโกเลียใน ดินแดนเจงกีสข่านผู้ยิ่งใหญ่ 6 วัน 4 คืน (160620)
ทัวร์มองโกเลีย : มองโกเลียใน ดินแดนเจงกีสข่านผู้ยิ่งใหญ่ 6 วัน 4 คืน (160620)
เส้นทาง ทัวร์มองโกเลีย
ราคาเริ่มต้น 29,999
รหัสทัวร์ THP14-CA-MN-19MAY-16JUN20
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน CA
ดาวน์โหลด pdf
ขั้นตอนที่ 1 : ระบุวันเดินทาง และ จำนวนผู้เดินทาง
จำนวน ประเภทห้องพัก ราคาต่อคน ราคารวม
ผู้ใหญ่ [พักคู่] 29,999 0
ผู้ใหญ่ [พักเดี่ยว] 34,499 0
ผู้ใหญ่ [พัก 3 คน]   0
เด็ก [มีเตียงเสริม]   0
เด็ก [ไม่มีเตียง]   0
- 0 บาท
ส่งคำสั่งจอง
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top