ค้นหา
ค้นหา
จองทัวร์
ระบุวันและผู้เดินทาง
ทัวร์เกาหลี : SKS11 เกาหลี โอปป้า เช็คอิน ซากุระ ช้อปปิ้ง 4 ย่านดัง 6D3N (240420)
ทัวร์เกาหลี : SKS11 เกาหลี โอปป้า เช็คอิน ซากุระ ช้อปปิ้ง 4 ย่านดัง 6D3N (240420)
เส้นทาง ทัวร์เกาหลี
ทัวร์เกาหลี กรุงโซล
ราคาเริ่มต้น 12,990
รหัสทัวร์ THS21-TW-KR-6MAR-24APR20
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
สายการบิน TW
ดาวน์โหลด pdf
ขั้นตอนที่ 1 : ระบุวันเดินทาง และ จำนวนผู้เดินทาง
จำนวน ประเภทห้องพัก ราคาต่อคน ราคารวม
ผู้ใหญ่ [พักคู่] 14,990 0
ผู้ใหญ่ [พักเดี่ยว] 20,480 0
ผู้ใหญ่ [พัก 3 คน] 14,990 0
เด็ก [มีเตียงเสริม]   0
เด็ก [ไม่มีเตียง]   0
- 0 บาท
ส่งคำสั่งจอง
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top