ค้นหา
ค้นหา
จองทัวร์
ระบุวันและผู้เดินทาง
ทัวร์ไต้หวัน : GQ1TPE-XW006 ไต้หวัน เซลฟี่ ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน (250320)
ทัวร์ไต้หวัน : GQ1TPE-XW006 ไต้หวัน เซลฟี่ ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน (250320)
เส้นทาง ทัวร์ไต้หวัน ไทจง
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว
ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 10,888
รหัสทัวร์ THG1-XW-TW-24DEC19-25MAR20
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
สายการบิน XW
ดาวน์โหลด pdf
ขั้นตอนที่ 1 : ระบุวันเดินทาง และ จำนวนผู้เดินทาง
จำนวน ประเภทห้องพัก ราคาต่อคน ราคารวม
ผู้ใหญ่ [พักคู่] 13,888 0
ผู้ใหญ่ [พักเดี่ยว] 17,388 0
ผู้ใหญ่ [พัก 3 คน] 13,888 0
เด็ก [มีเตียงเสริม] 13,888 0
เด็ก [ไม่มีเตียง] 13,888 0
- 0 บาท
ส่งคำสั่งจอง
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top