ค้นหา
ค้นหา
จองทัวร์
ระบุวันและผู้เดินทาง
ทัวร์ไต้หวัน : VWTPE-02 BEST PRICE TAIWAN 4 วัน 2 คืน (170620)
ทัวร์ไต้หวัน : VWTPE-02 BEST PRICE TAIWAN 4 วัน 2 คืน (170620)
เส้นทาง ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป
ราคาเริ่มต้น 9,999
รหัสทัวร์ THV4-SL-TW-26DEC19-17JUN20
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
สายการบิน SL
ดาวน์โหลด pdf
ขั้นตอนที่ 1 : ระบุวันเดินทาง และ จำนวนผู้เดินทาง
จำนวน ประเภทห้องพัก ราคาต่อคน ราคารวม
ผู้ใหญ่ [พักคู่] 9,999 0
ผู้ใหญ่ [พักเดี่ยว] 12,999 0
ผู้ใหญ่ [พัก 3 คน]   0
เด็ก [มีเตียงเสริม]   0
เด็ก [ไม่มีเตียง]   0
- 0 บาท
ส่งคำสั่งจอง
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top