ค้นหา
ค้นหา
ฟินแลนด์

ทัวร์ฟินแลนด์

พบ 20 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ฟินแลนด์ขายดี


รหัสทัวร์ : THB15-SQ-EU-24OCT-1DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 4 คืน
SQ
 
ราคา48,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ต๊อกโฮล์ม  - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา
ศาลาว่าการกรุงสต๊อกโฮล์ม-คาลสตัท
ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ - ถนนคาร์ล โยฮันส์ เกท
เรือสำราญ DFDS-โคเปนเฮเกน-ลิตเติ้ลเมอร์เมด
น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน –  พระราชวังอมาเลียนบอร์ก
สายการบิน : SINGAPORE AIRLINES (SQ)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 48,888-51,900 บาท
รหัสทัวร์ : THV1-AY-EU-5OCT-3NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
AY
 
ราคา49,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
วิลนีอุส - ทราไก- ปราสาททราไก 
- เคานัส - ลัตเวีย - พระราชวังรูนดาเล่ 
- ริก้า- ชิกุลด้า - ปราสาททูไรด้า 
- พาร์น - ทาลลินน์ - เฮลชิงกิ
รหัสทัวร์ : THB15-EK-EU-13JUN-21OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
EK
 
ราคา58,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
สต็อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา-ซิตี้ฮอลล์
เมืองเก่ากัมลาสตัน-คาร์ลสตัท – ออสโล
อุทยานฟรอกเนอร์ – ศาลาว่าการเมืองออสโล
ถนนคาร์ลโจฮันเกท-ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น
พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ – Oslo Opera House
ล่องเรือ DFDS-โคเปนเฮเกน – ลิตเติ้ลเมอร์เมด
น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก
ปราสาทโรเซนบอร์ก
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 58,888-62,888 บาท
รหัสทัวร์ : THB15-TG-EU-4JUL-1DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน 7 คืน
TG
 
ราคา59,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
สต็อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา
ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม
คาลสตัท – ออสโล – เกียร์โล
เบอร์เก้น – รถรางไฟฟ้าชมวิว – อุลวิค 
เมืองฟลัม – รถไฟสายโรแมนติกฟลัม
ไมดรัล – ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด
เมืองกอล – อุทยานฟรอกเนอร์-พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ
ล่องเรือ DFDS-โคเปนเฮเกน –  ลิตเติ้ลเมอร์เมด
น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก
ช้อปปิ้งปราสาทโรเซนบอร์ก
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 59,900-82,900 บาท
รหัสทัวร์ : THB12-QR-EU-20SEP-13MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 6 คืน
QR
 
ราคา65,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์ ) –จัตุรัสเซเนท – โบสถ์เทมเปลิโอคิโอ  มหาวิหารอุสเพนสกี้ ออร์ธอดอกซ
มาร์เกตสแควร์ – เรือ Silja (พักบนเรือ)
เมืองสต็อคโฮล์ม  ประเทศสวีเดน – City Hall – ย่านเมืองเก่า
จัตุรัสกุสตาฟ อดอฟท์ – ถนน (Drottninggatan)
พิพิธภัณฑ์เรือวาซา – เออเรบลู (สวีเดน) – เมืองคาลสตัท
เมืองออสโล (นอร์เวย์ ) – อุทยานฟรอกเนอร์ - ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น
ออสโล (นอร์เวย์ ) –  พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ  - ย่านคาร์ลโจฮันสตรีท  - ล่องเรือ DFDS
โคเปนเฮเกน(เดนมาร์ก) – ลิตเติ้ลเมอร์เมด – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน
พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – ท่าเรือนูฮาวน์ 
พฤศจิกายน
08 - 16 พ.ย. 62, 22 - 30 พ.ย. 62,
กุมภาพันธ์
25 ก.พ. - 04 มี.ค. 63,
มีนาคม
13 - 21 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THW6-QR-EU-10-22OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 6 คืน
QR
 
ราคา70,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
โคเปนเฮเก้น – ลิตเติ้ลเมอร์เมด - ล่องเรือสำราญ DFDS
ออสโล-นั่งรถไฟสายโรแมนติก – ฟลัม / วอส
ล่องเรือชมฟจอร์ด – เบอร์เกน – เกียโล
สวนประติมากรรมวิกแลนด์ - ย่านคาร์ล โจฮันสตรีท
คาร์ลสตัด – สต๊อกโฮล์ม - แกมล่าสแตน
พิพิธภัณฑ์เรือรบวาซา – ล่องเรือสำราญ SILJA LINE
ตุลาคม
17 - 25 ต.ค. 62, 22 - 30 ต.ค. 62,
โกเทนเบิร์ก – จัตุรัส Gustav Adolf’s
เฮลซิงบอร์ก – มัลโม – ปราสาทมัลโม
โคเปนเฮเกน – Little Mermaid – ล่องเรือ DFDS
ออสโล –  พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ
ศาลาว่าการเมืองออสโล – เกียร์โล
รถไฟสายโรแมนติกฟลัม – ไมดรัล
ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด
อุทยานฟรอกเนอร์-คาร์ลสตัท – สต็อกโฮล์ม
ศาลาว่าการสต็อกโฮล์ม-พิพิธภัณฑ์เรือวาซา
ล่องเรือสำราญ เรือ SILJA LINE-กรุงเฮลซิงกิ
จัตุรัสซีเนเตอร์
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 73,900-79,900 บาท
รหัสทัวร์ : THW6-TG-EU-15NOV19-11MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 6 คืน
TG
 
ราคา76,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
โคเปนเฮเกน – พักบนเรือสำราญ DFDS
ออสโล - สวนฟรอกเนอร์ – ฟลัม/วอส
ล่องเรือชม ฟจอร์ด – นั่งรถไฟสายโรแมนติก
เกลโล - เฮลซิงกิ (บินภายใน)
ล่องเรือสำราญซิลเลียไลน์ Silja Line
สต๊อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา
ศาลาว่าการ
พฤศจิกายน
15 - 23 พ.ย. 62,
ธันวาคม
28 ธ.ค. - 05 ม.ค. 63, 29 ธ.ค. - 06 ม.ค. 63,
มกราคม
13 - 21 ม.ค. 63,
มีนาคม
04 - 12 มี.ค. 63, 11 - 19 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THW6-TG-EU-4JUL-29DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน 7 คืน
TG
 
ราคา99,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
โคเปนเฮเกน - ชมเมือง 
- เรือสำราญ DFDS (ห้องพัก Sea View)
- ออสโล – ชมเมือง – ฟลอม
- ล่องเรือชมซอนน์ ฟยอร์ด - นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลอมสบาน่า 
- เบอร์เกน- หมู่บ้านบริกเกน –ยอดเขาฟลอเยน 
- ตลาดปลา - เมืองโกล–ออสโล 
– ชอปปิ้ง –เฮลซิงกิ– ชมเมือง 
– โบสถ์หิน – ช้อปปิ้ง -ล่องเรือสำราญซิลเลียไลน์ Silja Line
- สต๊อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือรบวาซ่า 
- ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม – ช้อปปิ้ง
– ซิกทูน่า
รหัสทัวร์ : THS15-AY-EU-4-11DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 6 คืน
AY
 
ราคา123,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
กรุงเฮลซิงกิ - เคมิ - ปราสาทหิมะ
- เรือตัดน้ำแข็ง  Polar Explorer Icebreaker 
- โรวาเนียมิ -หมู่บ้านซานตาคลอส 
- สุนัขลากเลื่อน - สโนวโมบิล 
- บ้านพักหลังคากระจกอิกลู
-กิจกรรม Reindeer Sleigh 
- เยี่ยมชมกรุงเฮลซิงกิ -เมืองปอร์โว
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : Winter Scan 3 Caps 8 Days (041219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 51,900

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top