ค้นหา
ค้นหา
ข้อมูลท่องเที่ยว
ไขข้อสงสัย Visa on Arrival (VOA) คืออะไร
update : 22 พ.ค. 62
ไขข้อสงสัย Visa on Arrival (VOA) คืออะไร

การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นสิ่งที่ใครหลายคนใฝ่ฝัน ซึ่งปัจจุบันก็มีประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยสามารถเดินทางไปเที่ยวได้โดยที่ไม่ต้องขอวีซ่า (ไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา) มากถึง 32 ประเทศและดินแดน เรียกได้ว่าแค่มีพาสปอร์ตและเงินก็สามารถที่จะไปลั้ลลาเมืองนอกได้แล้ว แต่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่ามีวีซ่าอีกประเภทหนึ่งที่นักท่องเที่ยวสามารถที่จะขอได้ ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้น เรียกว่า Visa on Arrival ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะทำให้นักท่องเที่ยวคนไทยสามารถไปเที่ยวต่างประเทศได้อีกหลายสิบประเทศและดินแดนทั่วโลก (รวมประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่าแล้ว)

 Visa on Arrival คืออะไร

          Visa on Arrival เป็นวีซ่าที่สามารถทำได้ ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง และจะได้รับเมื่อเดินทางถึงประเทศที่เป็นจุดหมายการเดินทาง ซึ่งจะได้รับตรงจุดตรวจคนเข้าเมือง โดยวีซ่าประเภทนี้ นักท่องเที่ยวสามารถขอได้เลย ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น ๆ ซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องขอรับการตรวจลงตราล่วงหน้า

Visa on Arrival แตกต่างจาก Visa Free อย่างไร

          Visa Free ก็คือการที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยจะได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราในการเข้าประเทศนั้น ๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เรียกง่าย ๆ คือเป็นประเทศที่คนไทยไม่ต้องขอวีซ่านั่นเอง ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 32 ประเทศและดินแดน ที่นักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถไปเที่ยวได้เลยโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าก่อนการเดินทาง

          ส่วน Visa on Arrival หรือวีซ่า ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง ก็ถือว่าเป็นวีซ่าประเภทหนึ่ง ต้องมีการขอก่อนเข้าประเทศจุดหมายปลายทาง นักท่องเที่ยวสามารถขอได้ ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง ถ้าให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือเราสามารถที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินไป-กลับยังประเทศนั้น ๆ แล้วค่อยไปทำวีซ่าเข้าเมืองที่สนามบินของประเทศนั้น ๆ ได้เลย

          บางคนเดินทางท่องเที่ยวหลายประเทศในแถบเดียวกัน ก็สามารถไปขอ Visa on Arrival ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองของอีกประเทศได้ โดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้าจากประเทศไทยนั่นเอง (หากเอกสารครบถ้วนและมีจุดประสงค์การเดินทางที่ชัดเจน ส่วนใหญ่จะได้รับการพิจารณาให้เข้าประเทศ) เช่น การไปเที่ยวประเทศจอร์เจีย (ไม่ต้องขอวีซ่า) ซึ่งมีเขตติดต่อกับประเทศอาร์มีเนีย (Visa on Arrival) บางคนอาจจะอยากเดินทางไปเที่ยวประเทศอาร์มีเนียด้วย ก็สามารถที่จะทำ Visa on Arrival ได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองจุดต่าง ๆ ของประเทศอาร์มีเนียได้เลย โดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าจากเมืองไทยไปก่อนล่วงหน้า

          จำไว้ว่า Visa Free คือไม่ต้องขอวีซ่า ลงเครื่องบินปุ๊บเดินไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองได้เลย แต่ Visa on Arrival จะต้องขอก่อนที่จะไปยังจุดตรวจคนเข้าเมืองเสมอ

          ทั้งนี้การเข้าประเทศต่าง ๆ ทั้งประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า และต้องขอ Visa on Arrival นักท่องเที่ยวจะได้เข้าประเทศจุดหมายปลายทางหรือไม่ ต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทั้งสิ้น หากตรวจสอบพบว่ามีเอกสารการเดินทางครบถ้วน และมีจุดประสงค์เข้าประเทศตรงตามที่ได้ยื่นขอวีซ่าไว้ ก็จะได้รับการพิจารณาให้เข้าประเทศได้

 Visa on Arrival ทำได้ที่ไหน

          Visa on Arrival ต้องทำ ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินของประเทศที่มีข้อตกลงให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยสามารถทำ Visa on Arrival ได้เท่านั้น และแต่ละประเทศจะมีเอกสารสำคัญที่ต้องใช้ยื่นขอวีซ่าแตกต่างกันออกไป ต้องดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์ทางการของประเทศและดินแดนจุดหมายปลายทาง

Visa on Arrival เสียค่าธรรมเนียมหรือไม่

          Visa on Arrival ถือได้ว่าเป็นวีซ่าประเภทหนึ่ง เพราะฉะนั้นจะต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นปกติ ซึ่งจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่ประเทศนั้น และก็อาจจะมีบางประเทศที่ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมด้วยเช่นกัน (ตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดก่อนเดินทางอีกครั้ง)

Visa on Arrival มีประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวอย่างไร

          สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้ว ถ้าต้องการไปเที่ยวต่างประเทศ นอกจากจะมีประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่าให้ไปท่องเที่ยวได้ง่าย ๆ แล้ว ก็ยังมีประเทศที่สามารถขอ Visa on Arrival ให้ได้เดินทางไปเที่ยวกันแบบง่ายดายอีกด้วย ถึงแม้ว่า Visa on Arrival จะเป็นวีซ่าประเภทหนึ่ง ที่ใครอาจจะแย้งในใจว่ายังไงก็ต้องทำวีซ่าอยู่ดี แต่มันก็มีข้อดีตรงที่ เราไม่ต้องเผื่อเวลาในการขอวีซ่าล่วงหน้า ไม่ต้องยุ่งเรื่องเอกสารมากเท่ากับประเทศที่ขึ้นสถานะ Visa Required และบางประเทศหรือดินแดนยังไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมวีซ่าอีกด้วย อาทิ หมู่เกาะโซโลมอนและฟิจิ

ดูเพิ่มเติม
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top