ค้นหา
ค้นหา
ข้อมูลท่องเที่ยว
พาสปอร์ตเหลือน้อยกว่า 6 เดือน
update : 22 พ.ค. 62
พาสปอร์ตเหลือน้อยกว่า 6 เดือน
จริงๆ พาสปอร์ตยังคงทำหน้าที่จวบจนวันสุดท้ายที่ระบุไว้ในตัวเล่ม เพียงแต่ว่าหน้าที่บางประการของมันถูกตัดทอนลง ซึ่งหน้าที่นั้นก็ใหญ่เสียด้วย นั่นเป็นใบเบิกทางผ่านข้ามพรมแดนมีอีกหลายประเทศที่สามารถรับตราประทับเข้าเมืองได้โดยมีอายุพาสปอร์ตต่ำกว่าเลข 6 เช่น ญี่ปุ่น หรือบางประเทศในแถบเอเชีย ควรตรวจเช็กวันหมดอายุพาสปอร์ตก่อนจองตั๋วเครื่องบินหรือออกเดินทางล่วงหน้า ถ้าสุ่มเสี่ยงเกิดความไม่มั่นใจ ก็ไปทำใหม่เสียเถิดเพื่อความมั่นใจค่ะ
นักเดินทางตัวยงต่างรู้ดีกว่านอกจากตั๋วเครื่องบินหรือบัตรโดยสารยวดยานพาหนะจะเป็นสิ่งแรกที่ควรมีของทริปเดินทาง ทว่าเอกสารสำคัญที่สุดของการเที่ยวข้ามพรมแดนคือ ‘พาสปอร์ต’ สมุดเล่มสีแดงเลือดหมู (สำหรับคนไทย) หลักฐานแสดงตัวตนว่าคุณเป็นใคร มาจากไหน เชื้อชาติอะไร เปรียบได้ดั่งบัตรประชาชนบนโลกสากลของเรานั่นแหละ
อายุของพาสปอร์ตแต่ละประเทศนั้นไม่เท่ากัน 5 ปี 10 ปี บ้างแล้วแต่กำหนด สำหรับประเทศไทย เราก็กำลังปรับเปลี่ยนสู่ระบบ 10 ปีอย่างเป็นทางการภายในปีนี้ ซึ่งผู้เขียนมองว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะมีไม่กี่คนหรอกที่จะใช้พาสปอร์ตหมดเล่ม ส่วนใหญ่แล้วมักหมดอายุเสียก่อน เผลอๆ บางคนใช้ครั้งเดียวก็ต้องทิ้งเล่มเสียแล้ว กฎข้อบังคับส่วนใหญ่กำหนดว่าหนังสือเดินทางต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือนถึงเดินทางออกนอกประเทศได้ แต่เอ๊ะ…เคยสงสัยกันไหมว่าทำไมพาสปอร์ตต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน ขาดแค่ 2-3 วันได้ไหม และทำไมในทางปฏิบัติจึงหมดอายุการใช้งานเร็วกว่าเวลาจริง
สากลโลกเขากำหนดไว้ 6 เดือน
จริงๆ พาสปอร์ตยังคงทำหน้าที่จวบจนวันสุดท้ายที่ระบุไว้ในตัวเล่ม เพียงแต่ว่าหน้าที่บางประการของมันถูกตัดทอนลง ซึ่งหน้าที่นั้นก็ใหญ่เสียด้วย นั่นคือใช้เป็นใบเบิกทางผ่านข้ามพรมแดน มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของประเทศทั้งหมดทั่วโลก กำหนดอายุพาสปอร์ตว่าต้องมีอายุขั้นต่ำ 6 เดือนจวบจนวันเดินทางกลับ ถึงอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศได้ เหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะต้องการเผื่อเหลือเผื่อขาดกรณีมีเหตุฉุกเฉินสารพัดอย่างที่สามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิด ไม่ว่าจะเป็นการพลัดหลง การติดค้างอยู่สนามบินในเที่ยวบิน เผื่อเวลาเปลี่ยนเครื่อง ฯลฯ ซึ่งขนาดเผื่อไว้ 6 เดือนแล้ว ก็ยังมีนักเดินทางหลายคนตกค้าง มีปัญหาให้สถานทูตช่วยเหลือตลอดเวลา
และด้วยตัวเลข 6 เป็นจำนวนเดือนที่ประชาคมโลกส่วนใหญ่กำหนดไว้ ทางสายการบิน รวมถึงผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวต่างๆ จึงใช้เลข 6 เป็นบรรทัดฐานในการป้องกัน บางแห่งเคร่งครัดถึงขั้นทำธุรกรรมใดๆ ล่วงหน้าไม่ได้เลยถ้าหนังสือเดินทางอายุไม่ถึง 6 เดือน แต่บางแห่งทำได้ แค่วันเดินทางต้องผ่านเงื่อนไขเท่านั้น

ในกรณีขาดแค่ 2-3 วันจะลักไก่ได้ไหม
คำตอบคือได้ แต่ไม่เสมอไป อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าส่วนใหญ่แล้วใช้เลข 6 เดือนเป็นบรรทัดฐานในการตรวจคนเข้าเมือง แต่ก็มีอีกหลายประเทศที่สามารถรับตราประทับเข้าเมืองได้โดยมีอายุพาสปอร์ตต่ำกว่าเลข 6 เช่น ญี่ปุ่น หรือบางประเทศในแถบเอเชีย ฉะนั้นหากจำนวนวันพาสปอร์ตขาดแค่ 1-2 วันจึงจะครอบคลุมทั้งทริป แล้วคุณเดินทางไปประเทศดังกล่าว บางสายการบินก็จะปล่อยให้เราขึ้นเครื่องตามปกติ แต่อาจมีเอกสารยืนยันว่า ‘คุณจะต้องรับผิดชอบค่าตั๋วเองในกรณีที่ถูกปฏิเสธจากการตรวจคนเข้าเมืองประเทศปลายทาง’ หรือถ้าใครจะเถียงว่า “ไม่นะ ฉันก็เคยมาแล้ว ไม่เคยเป็นอะไร” ดิฉันขอบอกว่า นั่นเพราะคุณโชคดี ประสบการณ์ของนักเดินทางแต่ละคนที่ได้รับมักจะต่างกัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองล้วนๆค่ะ

ดูเพิ่มเติม
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top