ค้นหา
ค้นหา
ทัวร์ศรีลังกา

ทัวร์ศรีลังกา

พบ 6 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์ศรีลังกาขายดี


เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ศรีลังกา
รหัสทัวร์ : THB11-SL-LK-19SEP-20DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
SL
 
ราคา15,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองโคลัมโบ – เมืองแคนดี้ – วัดพระเขี้ยวแก้ว
พิพิธภัณฑ์อัญมณี – ศูนย์สมุนไพร
วัดถ้ำดัมบุลลา – เขาสิกิริยา – เมืองอนุราธปุระ
ต้นพระศรีมหาโพธิ์ – เจดีย์รุวันเวลิ – เจดีย์อภัยคีรี
เมืองโคลัมโบ – นั่งรถตุ๊กตุ๊กชมเมือง
ช้อปปิ้ง ODEL  – วัดคงคาราม
กันยายน
19 - 22 ก.ย. 62, 26 - 29 ก.ย. 62,
ตุลาคม
03 - 06 ต.ค. 62, 11 - 14 ต.ค. 62, 17 - 20 ต.ค. 62, 20 - 23 ต.ค. 62, 23 - 26 ต.ค. 62, 31 ต.ค. - 03 พ.ย. 62,
พฤศจิกายน
01 - 04 พ.ย. 62, 08 - 11 พ.ย. 62, 15 - 18 พ.ย. 62, 22 - 25 พ.ย. 62, 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
02 - 05 ธ.ค. 62, 05 - 08 ธ.ค. 62, 07 - 10 ธ.ค. 62, 13 - 16 ธ.ค. 62, 20 - 23 ธ.ค. 62,
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ศรีลังกา
รหัสทัวร์ : THV7-PKG-LK-1APR-31OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 2 คืน
 
ราคา25,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
โคลัมโบ – วัดถ้ำดัมบุลลา-เขาสิกิริยา
สวนสมุนไพร – แคนดี้ – โชว์ระบำพื้นเมือง
วัดพระเขี้ยวแก้ว – วัดกัลณียาราชมหาวิหาร
วัดคงคาราม
สายการบิน : SRILANKAN AIRLINES (UL)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ศรีลังกา
รหัสทัวร์ : THV7-PKG-LK-1APR-31OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 2 คืน
 
ราคา25,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
โคลัมโบ - แคนดี้ - โชว์ระบำพื้นเมือง 
วัดพระเขี้ยวแก้ว-เมืองนูวาร่า เอลิยา
วัดกัลณียาราชมหาวิหาร-วัดคงคาราม
สายการบิน : SRILANKAN AIRLINES (UL)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ศรีลังกา
รหัสทัวร์ : THV7-PKG-LK-1APR-31OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
 
ราคา32,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
โคลัมโบ - เบอร์อูวาล่า
มิริซซ่า – กอล์ล
สายการบิน : SRILANKAN AIRLINES (UL)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ศรีลังกา
รหัสทัวร์ : THT20-UL-LK-16FEB-7DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
UL
 
ราคา33,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
โคลัมโบ – เมืองอนุราธปุระ
ดัมบูลล่า – แคนดี้-เมืองกอลล์
สายการบิน : SRILANKAN AIRLINES (UL)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 33,900 บาท
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ศรีลังกา
รหัสทัวร์ : THV7-PKG-LK-1APR-31OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
 
ราคา35,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
โคลัมโบ – อนุราธปุระ-ต้นพระศรีมหาโพธิ์
เจดีย์รุวันเวลิ – วัดเชตุวัน - โปลอนนาลูว่า
สิกิริยา – มาตาเล – แคนดี้ – ระบำพื้นเมืองแคนดี้
วัดพระเขี้ยวแก้ว – เมืองนูวาร่า-เอลิยา
วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร – วัดคงคาราม
สายการบิน : SRILANKAN AIRLINES (UL)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 35,900 บาท

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top