ค้นหา
ค้นหา
ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฏาน

พบ 4 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์ภูฏานขายดี
ทัวร์ภูฏาน : BT-PBH5D-B3 HAPPINESS IN BHUTAN 5 DAYS 4 NIGHT (301219)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 54,900
ทัวร์ภูฏาน : SIRI31 Happiness In Bhutan 5 Days 4 Nights (101019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 85,800


เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ภูฏาน
รหัสทัวร์ : THH1-KB-BT-23MAY-20SEP19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
KB
 
ราคา53,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
พาโร - ทิมพู-พูนาคา
พาโร (วัดตั๊กซัง)
สายการบิน :
DRUK AIR (KB)
BHUTAN AIRLINES (B3)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 53,900 บาท
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ภูฏาน
รหัสทัวร์ : THP3-B3-BT-12OCT-30DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
B3
 
ราคา54,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
พาโร – พาโรซอง – National Museum – ตาชิโชซอง
ทิมพู – National Memorial Chorten – โดชูลาพาส – วัดชิมิลาคัง – พูนาคาซอง
พูนาคา – พระศรีสัจจธรรม – สวนสัตว์แห่งชาติ – ห้องสมุดแห่งชาติ
พิชิตวัดถ้ำพยัครเหิร
ตุลาคม
12 - 13 ต.ค. 62, 19 - 23 ต.ค. 62, 25 - 29 ต.ค. 62,
พฤศจิกายน
06 - 10 พ.ย. 62, 13 - 17 พ.ย. 62, 20 - 24 พ.ย. 62, 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
04 - 08 ธ.ค. 62, 05 - 09 ธ.ค. 62, 06 - 10 ธ.ค. 62, 11 - 15 ธ.ค. 62, 27 - 31 ธ.ค. 62, 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63, 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63,
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ภูฏาน
รหัสทัวร์ : THH1-KB-BT-19-23OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
KB
 
ราคา55,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
พาโร - ทิมพู- พูนาคา-พาโร (วัดตั๊กซัง)
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ภูฏาน
รหัสทัวร์ : THS15-KB-BT-10-14OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
KB
 
ราคา85,800
รายละเอียดเพิ่มเติม
พาโร - มณฑลทิมพู– โดชูลา 
– โลเบซ่า - มณฑลพูนาคา– เมืองทิมพู
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์ภูฏาน : BT-PBH5D-B3 HAPPINESS IN BHUTAN 5 DAYS 4 NIGHT (301219)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 54,900
ทัวร์ภูฏาน : SIRI31 Happiness In Bhutan 5 Days 4 Nights (101019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 85,800

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top