ค้นหา
ค้นหา
ดานัง

ดานัง

พบ 18 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ดานังขายดี
ทัวร์เวียดนาม : DLI01 มุยเน่ ดาลัด ทะเลทราย 4D3N (250320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,989
ทัวร์เวียดนาม : ดาลัด-มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (211020)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 8,888
ทัวร์เวียดนาม : BT-VN001 VZ มหัศจรรย์ DALAT 3 วัน 2 คืน (260720)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 8,900

เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ดานัง
รหัสทัวร์ : THG15-FD-VN-2NOV-29APR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
FD
 
ราคา9,989
รายละเอียดเพิ่มเติม
ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก
วัดหลินอึ๋ง – ร้านเยื่อไผ่ –หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน– โบสถ์สีชมพู
ช้อปปิ้ง VIN COM – สวนสนุก SUNWORLD DANANG WONDER
ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ – สะพานมือสีทอง - สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค
สวนดอกไม้ฝรั่งเศส – นั่งรถราง - โรงเก็บไวน์ - ตลาดฮาน 
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ดานัง
รหัสทัวร์ : THT18-VZ-VN-26MAR-17OCT20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา10,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองดานัง – สะพานมังกร - เมืองฮอยอัน
สะพานแห่งความรัก - หมู่บ้านกั๊มทาน
รูปปั้นปลามังกรพ่นน้ำ – ล่องเรือกระด้ง
บ้านแกะสลักหินอ่อน - บ้านเลขที่ 101
เมืองโบราณฮอยอัน - สะพานญี่ปุ่น
ศาลกวนอู – วัดฟุกเกี๋ยน - บานาฮิลล์
กระเช้าลอยฟ้า – สะพานโกเด้นบริดจ์
สวนสนุก The Fantasy Park
สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR
พระองค์ใหญ่ – เมืองเว้ – วัดเทียนมู่
สวนสนุกThe Fantasy Park 
รถราง หรือ Alpine coaster 
ตลาดดองบา – ล่องเรือแม่น้ำหอม
พระราชวังไดโน้ย - ร้านเยื่อไม้ไผ่ 
วัดลินห์อึ๋ง – ตลาดฮาน
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ดานัง
รหัสทัวร์ : THT18-VZ-VN-26MAR-21OCT20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา10,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา 
ล่องเรือแม่น้ำหอม - พระราชวังไดโน้ย 
ร้านเยื่อไม้ไผ่ – เมืองดานัง – บานาฮิลล์
กระเช้าลอยฟ้า - สวนสนุก The Fantasy Park 
สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) 
สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR 
Linh Chua linh Tu (พระองค์ใหญ่)  
สวนสนุกThe Fantasy Park 
รถราง หรือ Alpine coaster – เมืองฮอยอัน 
บ้านแกะสลักหินอ่อน – หมู่บ้านกั๊มทาน 
ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน 
บ้านเลขที่ 101 – วัดฟุกเกี๋ยน - สะพานญี่ปุ่น
ศาลกวนอู – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก
รูปปั้นปลามังกรพ่นน้ำ - วัดลินห์อึ๋ง – ตลาดฮาน 
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ดานัง
รหัสทัวร์ : THS20-VZ-VN-1APR-21OCT20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา10,899
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดานัง - สะพานแห่งความรัก
รูปปั้นปลามังกร - สะพานมังกรพ่นไฟ
หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน- หมู่บ้านกั๊มทาน
ล่องเรือกระด้ง – ฮอยอัน - หาดหมีเคว
บาน่าฮิลล์  สะพานมือ – สวนสนุก Fantasy Park
ไข่มุก - เว้ - วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา
ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม - พระราชวังไดโน้ย
ร้านเยื่อไผ่–วัดหลิงอิ๋ง - ตลาดฮาน
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ดานัง
รหัสทัวร์ : THJ6-FD-VN-3APR-5SEP20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
FD
 
ราคา10,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดานัง-สะพานมังกร-ฮอยอัน
หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน
นั่งเรือกระด้ง-เมืองมรดกโลกฮอยอัน
บานาฮิลล์-สะพานมือ-วัดหลินอึ๋ง
ตลาดฮาน-ห้างวินคอม
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ดานัง
รหัสทัวร์ : THJ6-VZ-VN-29MAR-21OCT20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
VZ
 
ราคา10,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดานัง-ฮอยอัน-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน
นั่งเรือกระด้ง-เมืองมรดกโลกฮอยอัน
วัดกวางตุ้ง-พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
บานาฮิลล์ (ตลอดทั้งวัน)-สะพานมือ
สะพานมังกร-สะพานแห่งความรัก
คาร์ฟดาร์ก้อน-วัดหลินอึ๋ง-ตลาดฮาน
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ดานัง
รหัสทัวร์ : THG1-FD-VN-7FEB-25JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
FD
 
ราคา11,800
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ -ตลาดดองบา 
ล่องเรือแม่น้ำหอม - พระราชวังไดโน้ย 
บานาฮิลล์ - กระเช้าลอยฟ้า - เมืองดานัง
สวนสนุก The Fantasy Park - สะพานมังกร 
สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR 
สะพานโกลเด้นบริดจ์ - วัดหลินอึ๋ง 
นั่งกระเช้าลงบานาฮิลล์ - เมืองฮอยอัน
หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - หมู่บ้านกั๊มทาน 
นั่งเรือกระด้ง - สะพานญี่ปุ่น - ตลาดฮาน
บ้านเลขที่ 101 - เมืองโบราณฮอยอัน 
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ดานัง
รหัสทัวร์ : THT18-VN-VN-3MAR-29SEP20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VN
 
ราคา11,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองดานัง – สะพานมังกร - วัดลินห์อึ๋ง
สะพานแห่งความรัก - หาดหมีเคว 
รูปปั้นปลามังกรพ่นน้ำ - เมืองฮอยอัน 
ร้านเยื่อไม้ไผ่ - บ้านแกะสลักหินอ่อน 
หมู่บ้านกั๊มทาน - ล่องเรือกระด้ง  
เมืองโบราณฮอยอัน - บ้านเลขที่ 101
สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู – วัดฟุกเกี๋ยน 
ฮอยอัน อิมเพรสชั่น ธีมปาร์ค
โบสถ์คริสต์สีชมพู – ตลาดฮาน 
บานาฮิลล์ – กระเช้าลอยฟ้า 
สะพานโกเด้นบริดจ์ 
โซนสวนดอกไม้  LE JARDIN D’AMOUR 
Linh Chua linh Tu  
สวนสนุก The Fantasy Park 
รถราง หรือ Alpine coaster 
Vincom Center Shopping Mall
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ดานัง
รหัสทัวร์ : THJ6-VZ-VN-29MAR-21OCT20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา11,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดานัง-ฮอยอัน-เรือกระด้ง
ถนนคนเดินฮอยอันยามค่ำคืน
เมืองมรดกโลก-หมู่บ้านหินอ่อน
ชมสะพานญี่ปุ่น
วัดกวางตุ้ง (ศาลกวนอู) ภูเขาบานาฮิลล์
ตลาดฮาน-สะพานมังกร
สะพานแห่งความรักคาร์ฟดราก้อน
องค์เจ้าแม่กวนอิม-วัดหลินอึ๋ง
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ดานัง
รหัสทัวร์ : THZ1-FD-VN-10-14APR20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
FD
 
ราคา12,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองดานัง – เมืองฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น
บ้านเลขที่ 101 – ศาลเจ้าโบราณ
ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน
สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก
ชมวิวแม่น้ำฮาน - นั่งกระเช้าไฟฟ้า
บานาฮิลส์ – สะพานมือยักษ์ – สวนดอกไม้
โรงเก็บไวน์ – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค
วัดหลินอึ๋ง – หาดมีเค – ตลาดฮาน
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์เวียดนาม : DLI01 มุยเน่ ดาลัด ทะเลทราย 4D3N (250320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,989
ทัวร์เวียดนาม : ดาลัด-มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (211020)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 8,888
ทัวร์เวียดนาม : BT-VN001 VZ มหัศจรรย์ DALAT 3 วัน 2 คืน (260720)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 8,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top