ค้นหา
ค้นหา
อิตาลี

ทัวร์อิตาลี

พบ 110 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ อิตาลีขายดี


รหัสทัวร์ : THD3-TG-EU-17JAN-26JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 6 คืน
TG
 
ราคา90,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
มิลาน-ดูโอโม่-เวอโรน่า-เวนิสเมสเตร้
เที่ยวเกาะเวนิสอันแสนโรแมนติก
ล่องเรือกอนโดล่า-เที่ยวหอเอนปิซ่า
นครฟลอเร้นซ์-จตุรัสซินญอเรีย
นั่งรถไฟด่วนสู่นาโปลี-นั่งเรือสู่เกาะคาปรี
ถ้ำบลูกร็อตโต้ (พักบนเกาะคาปรี)
ซอเรนโต้-พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี-กรุงโรม
พิพิธภัณฑ์วาติกัน-โคลอสเซียม
น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
รหัสทัวร์ : THD3-TG-EU-18JAN-27JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 6 คืน
TG
 
ราคา90,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
เวียนนา (ออสเตรีย) - กราซ - คลาเกนเฟิร์ต 
กอร์ตีนาดัมเปซโซ (อิตาลี) - เทือกเขาโดโลไมท์ 
นั่งกระเช้า Cable Car สู่เนินเขา Alpe Di Suise
เทือกเขาโดโลไมท์ - อินสบรูค (ออสเตรีย) 
นั่งรถไฟฟ้า Nordkette Cable Car ขึ้นสู่สถานี Seegrube 
เที่ยวชมเมืองเก่า - วัตเท่น - คริสตัลเวิล์ด - เมืองคิทส์บูเฮล
ฮัลล์สตัทท์ - เหมืองเกลือโบราณ - Skywalk 
ภูมิภาคซาลส์ซัมเมอกูท - ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง 
เซนต์วูลฟ์กัง - พระราชวังเชิงบรุนน์ - ช้อปปิ้ง
รหัสทัวร์ : THD3-TG-EU-17JAN-19JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน 7 คืน
TG
 
ราคา90,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
มิลาน - เจนัว - อิตาเลียน ริเวียร่า
ปอร์โตฟิโน่ - ซานตา มาร์เกริตา
อิตาเลียน ริเวียร่า - ซิงเคว เทเร่
โมเดนา - พิพิธภัณฑ์เฟอร์รารี
เวอโรน่า - ซีร์มิโอเน่
ล่องเรือทะเลสาบการ์ด้า
โดโลไมท์ - ทะเลสาบเบรียส
ทะเลสาบมิซูริน่า - เซนต์มักดาเลนา
โคโม่ - ทะเลสาบโคโม่ - เบลลาจิโอ
รหัสทัวร์ : THD3-TG-EU-17JAN-19JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน 7 คืน
TG
 
ราคา99,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
กรุงโรม - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน 
นครวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ฟลอเร้นซ์
หอเอนปิซ่า - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - เวนิส เมสเตร้
เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า 
มิลาน - ลูเซิรน์ - อินเทอลาเก้น - กรินเดอวาลด์ 
Top of Europe ยุงค์ฟราวยอค - อินเทอลาเก้น
นั่งรถไฟ TGV สู่มหานครปารีส - ล่องเรือบาโตมูซ 
ขึ้นชั้น2หอไอเฟล (ฝรั่งเศส) - เที่ยวชมเมือง 
พระราชวังแวร์ซายส์ - มองต์มาตร์ 
พิพิธภัณฑ์น้ำหอมฟราโกนาร์ด - ช้อปปิ้ง
รหัสทัวร์ : THD3-TG-EU-10APR-18APR20
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 6 คืน
TG
 
ราคา99,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
กรุงโรม - พิพิธภัณฑ์วาติกัน 
โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี - ซอเรนโต้ 
นั่งเรือสู่เกาะคาปรี (วันนี้ตรงกับวันอีสเตอร์เดย์ ร้านช้อปปิ้งจะปิดเร็วหรือปิดร้าน)
เกาะคาปรี - ถ้ำบลูกร็อตโต้ 
นาโปลี - นั่งรถไฟด่วน 
นครฟลอเร้นซ์ - เที่ยวเมืองปิซ่า 
จัตุรัสซินญอเรีย - เวนิสเมสเตร้
เที่ยวเกาะเวนิสอันแสนโรแมนติก 
ล่องเรือกอนโดล่า - เมืองเวอโรน่า
เมืองซีร์มิโอเน่ – มิลาน - ช้อปปิ้ง 
รหัสทัวร์ : THD3-TG-EU-6APR-10JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 11 วัน 8 คืน
TG
 
ราคา102,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
เวียนนา - กราซ - คลาเกนเฟิร์ต 
ลูบลิยานา - ถ้ำโพสทอยน่า
ล่องเรือทะเลสาบเบลด - เบลด
กอร์ตีนาดัมเปซโซ (อิตาลี)
ทะเลสาบมิซูริน่า – ทะเลสาบเบรียส
เทือกเขาโดโลไมท์ - เซนต์มักดาเลนา
นั่งกระเช้า Cable Car สู่เนินเขา Alpe Di Suise
โบลซาโน - เทือกเขาโดโลไมท์ - อินสบรูค
นั่งรถไฟฟ้า Nordkette Cable Car ขึ้นสู่สถานี Seegrube
คริสตัลเวิล์ด - คิทส์บูเฮล – ซาลซ์บูร์ก
ฮัลล์สตัทท์ - ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง
เซนต์วูลฟ์กัง - พระราชวังเชิงบรุนน์
รหัสทัวร์ : THD3-TG-EU-17JAN-19JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 11 วัน 8 คืน
TG
 
ราคา104,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
มิลาน - เจนัว - อิตาเลียน ริเวียร่า
ปอร์โตฟิโน่ - ซานตา มาร์เกริตา
อิตาเลียนริเวียร่า - ซิงเคว เทเร่
นครฟลอเร้นซ์ - จตุรัสซินญอเรีย
นั่งรถไฟด่วนสู่นาโปลี - พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี
นั่งเรือสู่เกาะคาปรี (พักบนเกาะคาปรี)
เกาะคาปรี - ถ้ำบลูกร็อตโต้ - ซอเรนโต้
โพสิตาโน่ - อะมัลฟี่ – เที่ยวชมเมืองอามาลฟี่
คาเซอต้า-พระราชวังคาเซอต้า - นครรัฐวาติกัน
พิพิธภัณฑ์วาติกัน – กรุงโรม - โคลอสเซียม
จตุรัสนาโวน่า - น้ำพุจตุมหานที - น้ำพุเทรวี่
บันไดสเปน
รหัสทัวร์ : THD3-TG-EU-8JUN19-21MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 11 วัน 8 คืน
TG
 
ราคา109,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ 
- บันไดสเปน - เซียน่า - หอเอนปิซ่า - ฟลอเร้นซ์
- ดูโอโม่ - จตุรัสซินญอเรีย- เวนิส เมสเตร้- เที่ยวเกาะเวนิส 
- จัตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - เวนิส เมสเตร้- ลูกาโน่ 
- ลูเซิร์น - อินเทอลาเก้น - กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสู่ยอดเขายูงเฟรา TOP OF EUROPOE 
- สตราสบูรก์- ย่านแกรนด์อิล - นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส -พระราชวังแวร์ซายส์ 
- เที่ยวชมมหานครปารีส - หอไอเฟล - ร้านดิวตี้ฟรี- โบสถ์โนตเตรอดาม 
-ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์ - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์- DINNER CRUISE
รหัสทัวร์ : THD3-TG-EU-18JAN-27JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 11 วัน 8 คืน
TG
 
ราคา109,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ 
บันไดสเปน - เซียน่า - หอเอนปิซ่า - ฟลอเร้นซ์ 
ดูโอโม่ - จตุรัสซินญอเรีย - เวนิส เมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิส 
จัตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - มิลาน - ดูโอโม่ 
ทาสซ์ - แซร์มัท - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์ 
เจนีวา - ชมน้ำพุเจ็ตเดออัว - อานซี - ลียง
นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - เที่ยวชมมหานครปารีส 
หอไอเฟล -โบสถ์โนตเตรอดาม - พระราชวังแวร์ซายส์ 
ร้านดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์ 
เรือล่องแม่น้ำแซนน์ DINNER CRUISEปารีส 
รหัสทัวร์ : THW6-TG-EU-18SEP19-18MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 11 วัน 8 คืน
TG
 
ราคา111,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
มิลาน ปราสาทสฟอร์เชสโก – ดูโอโม่ – เซอมิโอเน - ล่องเรือทะเลสาบการ์ดา – เวนิส เมสเต้ สะพานถอนลมหายใจ – จตุรัสซานมาโค - ลา สเปเซีย ชิงเกว่ แตร์เร – นั่งรถไฟชมเมือง – ลงเรือสู่พอร์โตฟิโน ปิซ่า หอเอนปิซ่า (1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก) – เซียน่า – เดอะ มอลล์ เอ้าท์เล็ท – ฟลอเรนซ์ เนินเขาไมเคิล แองเจโร – สเต๊กเนื้อฟิออเรนติน่า - ชิมไวน์เคียนติ – นั่งรถไฟด่วนสู่เมืองเนเปิ้ล – เกาะคาปรี ล่องเรือ (ถํ้าบลูก๊อตโต้) นั่งรถราง ซอร์เรนโต้ เมืองโบราณปอมเปอี – โรม – กรุงวาติกัน เข้าชมพิพิธภัณฑ์วาติกัน (Sistine Chapel) - เข้าชมภายในโคลอสเซียม – นํ้าพุเทรวี่ – เมืองเก่าโรม – บันไดสเปน
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์ยุโรป : WY112 ไปซิคะ PARIS 5 วัน 3 คืน (270320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์ยุโรป : EY753 เริดไหมคะ BISOUS PARIS FRANCE 6 วัน 3 คืน (230620)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์ยุโรป : PEU02-KU PRO FRANCE DOUBLE SHOPPING EP.2 6 วัน 3 คืน (020520)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 34,999
ทัวร์ยุโรป : EK033 อิตาลีเหนือ 7 วัน 4 คืน (230720)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 39,900
ทัวร์ยุโรป : QR209 MONO ITALY ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N (190320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top