ค้นหา
ค้นหา
สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

พบ 136 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ สวิตเซอร์แลนด์ขายดี


รหัสทัวร์ : THG1-TG-EU-19DEC19-11JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน 7 คืน
TG
 
ราคา65,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
โรม – สนามกีฬาโคลอสเซียม – นครรัฐวาติกัน – ปิซ่า
หอเอนปิซ่า – ฟลอเรนซ์ – เมสเตร้ - เกาะเวนิส – มิลาน
ลูเซิร์น – อินเทอลาเคน - ยอดเขาจุงฟราวด์ – เซนท์กัลเลน
ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรูค - ฮัลสตัท – เวียนนา

รหัสทัวร์ : THG1-TG-EU-25DEC19-19JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 11 วัน 8 คืน
TG
 
ราคา66,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์
ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – มิวนิค
โฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์
ฟุสเซ่น - ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล
อินเทอร์ลาเก้น – กรินเดอร์วาล
ยอดเขาจุงฟราวด์ – มิลาน
เวนิส – เมสเตร้ - ฟลอเรนซ์
ปิซ่า – หอเอนปิซ่า - โรม
สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม - วาติกัน
รหัสทัวร์ : THG1-LX-EU-3FEB-23JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 7 คืน
LX
 
ราคา66,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซูริค – น้ำตกไรน์ – เบิร์น
กรูแยร์ – เจนีวา – โลซานน์
พิพิธภัณฑ์โอลิมปิค – ปราสาทชิลยอง
เข้าชมปราสาทชิลยอง – มองเทรอซ์
เลอแซง - กลาเซียร์ 3000 – เซอร์แมท
เวเว่ย์ – อินเทอร์ลาเกน - ยอดเขาจุงเฟรา
อินเทอร์ลาเกน – ลูเซิร์น
รหัสทัวร์ : THV3-TG-EU-10-17APR20
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
TG
 
ราคา67,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
มิลาน - เซ้นต์มอริตส์ - ลูเซิร์น - อินเทอร์ลาเก้น
ทาช - เซอร์แมท - โคโม่ - มาราเนลโล่
ช้อปปิ้ง Fidenza Village
สนามฟุตบอลเอซีมิลาน
รหัสทัวร์ : THW6-TG-EU-20-27MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
TG
 
ราคา67,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เซนต์มอริทซ์ - คูร์
นั่งรถชมวิวไฟสายกลาเซียและเบอร์นิน่าเอกซ์เพรส
อันเดอร์แมท - เซอร์แมทซ์
อินเทอร์ลาเค่น - ขึ้นภูเขาหิมะจุงเฟรา
ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต - ทะเลสาบลูเซิร์น
สะพานไม้คาเปล - เวเว่ย์ - สวิสริเวียร่า
โลซานน์ – เบิร์น - น้ำตกไรน์ - ซูริค
รหัสทัวร์ : THB11-TG-EU-7FEB-6MAY20
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
TG
 
ราคา69,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซูริค - ซุก - เบิร์น - บ่อหมี  - ย่าน Oldtown 
หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - บ้านไอน์สไตน์ - อาสนวิหารแห่งกรุงเบิร์น
เบีย - เจนีวา - น้ำพุแห่งเจนีวา 
ที่ทำการองค์การสหประชาชาติแห่งเจนีวา  - นาฬิกาดอกไม้  
มองเทรอซ์  - ปราสาทชิลยอง - โลซานน์ - ศาลาไทยแห่งโลซาน 
อาสนวิหารโลซาน - ลูลี่ - ทาซ - เซอร์แมท 
นั่งรถไฟรถไฟกอร์เนอร์กราต - ยอดเขากอร์เนอร์กราต 
เมืองอินเทอลาเก้นท์ - อินเทอลาเก้น - กรินเดลวัลด์ 
พิชิตยอดเขายุงฟราว - เลาเทอร์บรุนเนิน - ลูเซิร์น 
รูปปั้นสิงโต - สะพานคาเปล ย่าน Old Town
ชไตน์ อัม ไรน์ - ชาฟฟ์เฮาเซิน - น้ำตกไรน์ -
รหัสทัวร์ : THW6-TG-EU-20FEB-27JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 6 คืน
TG
 
ราคา69,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
โรม – นครรัฐวาติกัน – โคลอสเซีย
มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - เขตเมืองเก่า 
น้ำพุเทรวี่ – บันไดเสปน – ปราโต้
หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ – เกาะเวนิส
สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค
วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า
เวนิส เมสเตร้ - อินเทอร์ลาเค่น 
อินเทอร์ลาเค่น – กรินเดลวาลด์ 
นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี  – ไคลน์ไชเด็ค
ดีจอง - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า 
รถไฟด่วน TGV - ปารีส - พระราชวังแวร์ซายย์ 
ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ 
Duty Free - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม 
ห้างลาฟาแยต - มองมาร์ต 
มหาวิหารซาเครเกอร์ 
LA VALLÉE VILLAGE OUTLET 
รหัสทัวร์ : THG1-TG-EU-4APR-2JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน 7 คืน
TG
 
ราคา69,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
โรม – นครรัฐวาติกัน – น้ำพุเทรวี่ 
สนามกีฬาโคลอสเซียม 
ฟลอเรนซ์ – ปิซ่า – หอเอนปิซ่า
เมสเตร้ – เกาะเวนิส – เมสเตร้
มิลาน – อินเทอร์ลาเคน 
ยอดเขาจุงเฟรา – สตราสบูร์ก
รถไฟความเร็วสูง TGV – ปารีส 
ล่องเรือแม่น้ำแซน – ประตูชัย
หอไอเฟล - พระราชวังแวร์ซาย 
พิพิธภัณฑ์น้ำหอม – ช้อปปิ้ง

รหัสทัวร์ : THV3-TG-EU-11APR-18APR20
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
TG
 
ราคา69,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซูริค-ชาฟฮาวเซ่น-โบลซาโน่-เวโรน่า
Fidenza Village Outlet-มิลาน-มองเทรอซ์
เวเว่ย์-โลซานน์-อินเทอร์ลาเก้น-ยอดเขาชิลธอร์น
ลูเซิร์
รหัสทัวร์ : THG1-TG-EU-13MAR-6MAY20
จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน 7 คืน
TG
 
ราคา69,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
มิลาน – เบอร์กาโม – เวนิส เมสเตร้ 
เกาะเวนิส – เวโรน่า – โคโม่
ทะเลสาปโคโม่ – ลูกาโน่
FOX TOWN OUTLET
แทซ – เซอร์แมท - สถานีรถไฟกรอนเนอร์แกรต
บริก - นั่งรถไฟ Car Train – คันเดอร์สเต็ค
อินเทอร์ลาเคน– จุงเฟรา – เบิร์น
ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาปลูเซิร์น
ซุก – ซูริค
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์ยุโรป : WY112 ไปซิคะ PARIS 5 วัน 3 คืน (270320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์ยุโรป : PEU02-KU PRO FRANCE DOUBLE SHOPPING EP.2 6 วัน 3 คืน (020520)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 34,999
ทัวร์ยุโรป : EK033 อิตาลีเหนือ 7 วัน 4 คืน (230720)
เดินทาง ก.ค.-ส.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900
ทัวร์ยุโรป : QR209 MONO ITALY ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N (190320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top