ค้นหา
ค้นหา
สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

พบ 17 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ สวิตเซอร์แลนด์ขายดี


รหัสทัวร์ : THK9-EK-CH-11APR-08JUN-2023
จำนวนวันเดินทาง : 8วีน5คืน
EK
 
ราคา98,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เบิร์น เมืองหลวงมรดกโลกแห่งสวิตเซอร์แลนด์ บ่อหมีสีน้ำตาล
เวเว่ย์ เมืองตากอากาศริมทะเลสาบเจนีวา
The Fork ส้อมยักษ์ สัญลักษณ์แห่งเมืองเวเวย์
เซอร์แมท ฉากหลังแมทเทอร์ฮอร์น
รถไฟ Gornergrat ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
นั่งกระเช้าลอยฟ้า Eiger Express สู่ยอดเขาจุงเฟรา
อินเทอลาเก้น เมืองแห่งสองทะเลสาบ
สะพานไม้ชาเปล สะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
อนุสาวรีย์สิงโต ลูเซิร์น
เมืองซุก เมืองที่รวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์
ทิทิเซ่ เมืองตากอากาศขนาดเล็ก โอบล้อมด้วยขุนเขา
รหัสทัวร์ : THK9-EK-CH-01MAR-18APR-2023
จำนวนวันเดินทาง : 9วัน6คืน
EK
 
ราคา119,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
พิชิต 2 ยอดเขา Schilthorn Monblanc
Iseltwald Bridge
หมู่บ้านเมอร์เรน
เมืองหลวง Bern
บ่อหมีและนาฬิกาไซ้ท์กล็อคเค่
ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส Vevey
รูปปั้น ชาร์ลี แชปลิน
The Fork สัญลักษณ์แห่งเมืองเวเว่ย์
นั่งกระเช้า Aiguille du Midi
นั่งรถไฟ TGV ความเร็วสูง
เมืองตากอากาศ Geneva
เมืองแฟชั่นปารีส
พระราชวังแวร์ซาย
หอไอเฟล
จตุรัสทรอคาเดโร
Champs Elysees
Arc de Triomphe
ล่องเรือบาโตมูซ

ช้อปปิ้ง 
La Samaritaine
Galeries Lafayette
รหัสทัวร์ : THG10-QR-EU-29DEC06JAN-2023
จำนวนวันเดินทาง : 9วัน6คืน
QR
 
ราคา126,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
นั่งรถไฟสายโรแมนติก เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส Bernina Express  
นั่งรถไฟ กลาเซียร์เอ็กซเพรส  Glacier Express  
พิชิต 2 ยอดเขา เขากรอนเนอร์แกรต และ เขาจุงเฟรา Top of Europe
เซอร์แมทซ์ เมืองตากอากาศที่สวยงาม   
หมู่บ้านลอยเกอร์บาด หมู่บ้านที่มีน้ำแร่ธรรมชาติและน้ำพุร้อน
เมืองเวเวย์เมืองตากอากาศที่สวยงามและเงียบสงบ
หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ริมทะเลสาบ
เที่ยวเมืองลูเซิร์น เมืองเล็กๆอันแสนน่ารัก  

รหัสทัวร์ : THK9-TG-CH-04MAY-11MAY-2023
จำนวนวันเดินทาง : 8วีน5คืน
TG
 
ราคา129,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ลูเซิร์น สิงโตหินและสะพานไม้เก่าแก่
ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น 
สะพานอิเซล์ทวาลด์
นั่งกระเช้าลอยฟ้า Eiger Express สู่ยอดเขาจุงเฟรา
เซอร์แมท ฉากหลังแมทเทอร์ฮอร์น
รถไฟ Gornergrat ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น 
เมอร์เรน เมืองในอ้อมกอดของขุนเขา
นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น ชมวิวพาโนรามา 
ธารน้ำแข็งอเล็ตอารีน่า
หอนาฬิกาดาราศาสตร์ 
โบสถ์เซนท์ออสวอร์ล
โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ เมืองซูริค
.
ไฮไลท์ที่พัก
พักโรงแรมระดับ 4 ดาวในเมืองใกล้แหล่งช้อปปิ้ง
ที่พักบนเขา Murren และ Zermatt เทือกเขาโอบล้อมแสนสวย
.
ไฮไลท์อาหารมื้อพิเศษ
ทานอาหารบนชิลธอร์น ภัตตาคารหมุน 360 องศา
ทานอาหารบนจุงเฟราพร้อมวิวเขาแสนสวย
อาหารไทย
รหัสทัวร์ : THK9-EK-CH-12APR-19APR-2023
จำนวนวันเดินทาง : 8วีน6คืน
EK
 
ราคา139,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองอินเทอร์ลาเคน เมือง 2 ทะเลสาบ
มองเทรอซ์ แห่งปราสาทซิลยอง
เบิร์น เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์
นองดาซ์ เมืองแสนสวยกลางหุบเขา
เซอร์แมท ฉากหลังแมทเทอร์ฮอร์น
ลูเซิร์น สิงโตหินและสะพานไม้เก่าแก่
พิชิตยอดเขาจุงเฟรา Top Of Europe
 นั่งกระเช้าพิชิตยอดเขามงฟอร์ต
นั่งรถไฟ Gornergrat ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
นั่งรถไฟ Glacier Express รถไฟด่วนที่ช้าที่สุดในโลก
รหัสทัวร์ : THW6-TG-EU-29DEC-07JAN-2023
จำนวนวันเดินทาง : 10วัน7คืน
TG
 
ราคา149,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เข้ำชมปรำสำทนอยชวำนชไตน
ล่องเรือทะเลสำบกษัตริย์(Konigsee)
น้ำตกสโทบบำค
นั่งรถไฟขึ้นเขำจุงเฟรำ
ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี
ยอดเขำทิตลิส
ถ้ำน้ำแข็ง
น้ำตกไรน์ 
 
รหัสทัวร์ : THW6-TG-EU-30DEC-07JAN-2023
จำนวนวันเดินทาง : 9วัน6คืน
TG
 
ราคา159,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
นั่งรถไฟสายเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส (มรดกโลก)
นั่งถไฟเส้ นทางกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส (ช่วงระหวา่ งเมืองคูร์-เมืองเซอร์แมท ผา่ นจุดไฮไลท์ที่สวยงามช่วงเส้นทาง รถไฟสวยที่สุดของรถไฟกลาเซียร์)
นั่งรถไฟข้ึนสู่ยอดเขากรอนเนอแกรต เพื่อชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
ฟาร์มชีสกรูแยร์รสชาติต้นตารับ
นั่ง รถไฟสู่ยอดเขาจุงเฟราเข้าชมถ้าน้าเเข็งพันปี
 ล่องเรือชมทะเลสาบลูเซิร์นแสนสวย
เมนูชีสฟองดูอาหารท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงของสวิสฯ

10 อันดับ ขายดี
IEY06 SPRING BEGIN! ITALY SWISS FRANCE 8D5N
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 58,900

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top