ค้นหา
ค้นหา
ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ต่างประเทศ

พบ 1,601 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์ต่างประเทศขายดี
TAG
ทัวร์กัมพูชา สงกรานต์ 2563, ทัวร์จอร์เจีย สงกรานต์ 2563, ทัวร์จอร์แดน สงกรานต์ 2563, ทัวร์จีน สงกรานต์ 2563, ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2563, ทัวร์ดูไบ สงกรานต์ 2563, ทัวร์ตุรกี สงกรานต์ 2563, ทัวร์นิวซีแลนด์ สงกรานต์ 2563, ทัวร์บาหลี สงกรานต์ 2563, ทัวร์พม่า 1 วัน, ทัวร์พม่า สงกรานต์ 2563, ทัวร์ภูฏาน สงกรานต์ 2563, ทัวร์มัลดีฟส์ สงกรานต์ 2563, ทัวร์มาเลเซีย สงกรานต์ 2563, ทัวร์ยุโรป สงกรานต์ 2563, ทัวร์ยุโรปตะวันออก สงกรานต์ 2563, ทัวร์รัสเซีย สงกรานต์ 2563, ทัวร์ลาว สงกรานต์ 2563, ทัวร์ศรีลังกา สงกรานต์ 2563, ทัวร์สิงคโปร์ สงกรานต์ 2563, ทัวร์สแกนดิเนเวีย สงกรานต์ 2563, ทัวร์ออสเตรเลีย สงกรานต์ 2563, ทัวร์อังกฤษ สงกรานต์ 2563, ทัวร์อินเดีย สงกรานต์ 2563, ทัวร์อียิปต์ สงกรานต์ 2563, ทัวร์อเมริกา สงกรานต์ 2563, ทัวร์อเมริกาใต้ สงกรานต์ 2563, ทัวร์ฮ่องกง สงกรานต์ 2563, ทัวร์เกาหลี สงกรานต์ 2563, ทัวร์เนปาล สงกรานต์ 2563, ทัวร์เรือสำราญ สงกรานต์ 2563, ทัวร์เวียดนาม สงกรานต์ 2563, ทัวร์แคนาดา สงกรานต์ 2563, ทัวร์แอฟริกา สงกรานต์ 2563, ทัวร์โครเอเชีย สงกรานต์ 2563, ทัวร์โรมาเนีย สงกรานต์ 2563, ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์ 2563, ทัวร์ไอซ์แลนด์ สงกรานต์ 2563,

xxxxxxxx
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์บาหลี-อินโดนีเซีย
รหัสทัวร์ : THB11-FD-ID-3APR-6APR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 2 คืน
FD
 
ราคา19,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
บาหลี - อนุสาวรีย์มหาภารตะ 
วัดอูลูวาตู - สวนวิษณุ - หาดจิมบารัน
วัดเทมภัคสิริงค์ - ตลาดปราบเซียน 
หมู่บ้านคินตามณี - เบซากีห์ 
ตีร์ตากังกา - บาหลี สวิงค์ 
นาขั้นบันได - วิหารทานาต์ลอต 
ร้านกฤษณา 
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน
รหัสทัวร์ : THB11-TG-TW-19DEC19-6JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
TG
 
ราคา19,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เถาหยวน-ไถจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-เจียอี้-อาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน-ชิมชาอู่หลง
MIYAHARA ICE CREAM-ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต-หนานโถว
วัดเหวินหวู่-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-ไทเป
ร้านขนมพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตลาดซีเหมินติง 
อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-ศูนย์เครื่องสำอาง
ตึกไทเป 101-ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium 
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ไต้หวัน เจียอี้
รหัสทัวร์ : THB11-CI-TW-25DEC19-2MAY20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
CI
 
ราคา19,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองจางฮวา-วัดหลงซานลู่กัง-ถนนโบราณลู่ก่าง
พิพิธภัณฑ์กระจก-ไถจง-หนานโถว-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-เจียอี้ WENHUA NIGHT MARKET
อุทยานอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
ร้านพายสับปะรด-ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาเก็ต-ไทเป-ศูนย์ GERMANIUM
ตึกไทเป 101-COSMETIC-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค
ซีเหมินติง ไนท์มาเก็ต-เถาหยวน
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เกาหลี กรุงโซล
รหัสทัวร์ : THW3-OZ-KR-1APR-31MAY20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
OZ
 
ราคา19,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เกาะนามิ - RAIL BIKE - สะพานกระจก 
JADE GARDEN - กิมจิ+ชุดฮันบก 
สวนสนุก EVERLAND (เต็มวัน+รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) 
N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์)
ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง 
ศูนย์สมุนไพร - วัดโชเกซา 
พระราชวังชางด็อกกุง 
SEOULLO7017 หรือชมดอกซากุระ ถนนยออิโด 
ศูนย์รวมวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง - ทงแดมุน - DDP
ศูนย์พลอยอเมทิส - DUTY FREE 
ศูนย์โสม ISUPERMARKET
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน เซียงไฮ้
รหัสทัวร์ : THG15-TG-CN-5FEB-24APR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
TG
 
ราคา19,989
รายละเอียดเพิ่มเติม
เซี่ยงไฮ้ – เมืองโจวซาน - เกาะผู่โถวซาน 
เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป – หนานไห่กวนอิม  
วัดผู้จี้ - หนิงโบ – หางโจว 
ล่องเรือแม่น้ำคลองขุดต้ายวิ่นเหอ 
สวนใบชาหลงจิ่ง – ถนนโบราณซ่งเหอฝ่างเจีย
ร้านบัวหิมะ – วัดหลงหัว – ร้านผ้าไหม
ถนนนานกิง - ร้านหยก – ตลาดถาวเป่าเฉิง
STARBUCKS RESERVE ROASTERY

เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว
รหัสทัวร์ : THS21-XW-JP-1JAN-26MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XW
 
ราคา19,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองยามานาชิ - ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบฮาโกเน่ 
โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอาท์เลต - แช่น้ำแร่ออนเซ็น  
ลานสกีฟูจิเทน  - ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) 
โอชิโนะฮักไก (หมู่บ้านน้ำใส) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว 
เรียนรู้พิธีชงชาต้นตำรับญี่ปุ่น - โตเกียว - กันดั้มโอไดบะ 
ห้างไดเวอร์ซิตี้โตเกียว - สะพานสายรุ้ง
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยในกรุงโตเกียวหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์
ดิสนีย์ซี หรือเลือก OPTION A  ใช้บริการรถบัสพร้อมไกด์นำเที่ยว
ตลาดปลาซึกิจิ - ศาลเจ้าเมจิ - ย่านฮาราจูกุ - ย่านชิบูย่า 
คาเฟ่หุ่นยนต์ -  ช้อปปิ้งชินจูกุ - วัดอาซากุสะ 
ถนนนากามิเซะ – หอคอยโตเกียวสกายท
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า
รหัสทัวร์ : THJ6-SL-JP-1DEC19-22MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
SL
 
ราคา19,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
AEON MALL GIFU - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ
เมืองมัตสึโมโตะ – ปราสาทมัตสึโมโต้ (ชมด้านนอก)
FUJI - เพลิดเพลินลานสกี – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น
ทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า -ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
ศาลเจ้าโอสุคันนอน – DUTY FREE
NAGASHIMA OUTLET
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : THZ1-BR-TW-8JAN-10JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
BR
 
ราคา19,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
หนานโถว – วัดเหวิ่นหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา 
วัดพระถังซัมจั๋ง – นั่งกระเช้าพาโนราม่า – หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า 
เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติ 
ร้านชาอู่หลง – ไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทเป 
ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านสร้อยสุขภาพ 
ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – ซีเหมินติง
นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ 
ร้านหยก - นั่งรถไฟสู่เมืองไทเป – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว 
ร้านเครื่องสำอาง – Mitsui Outlet Park 
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น
รหัสทัวร์ : THZ1-SL-JP-6-30MAY20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
SL
 
ราคา19,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
นาริตะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี
วัดอาซากุสะ - ถนนคามิเซ
ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ต
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - ทุ่งดอกพิงค์มอส
พิพิธภัณฑแผ่นดินไหว - ดิวตี้ฟรี - ชินจูกุ
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว
รหัสทัวร์ : THZ1-XJ-JP-1FEB-20MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา19,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
นาริตะ - นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ
สะพานชินเคียว - ทะเลสาบชูเซนจิ
น้ำตกเคง่อน - ทานขาปูยักษ์+อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
ลานสกี ฟูจิเท็น - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค - โอไดบะ 
ตลาดปลาซึกิจิ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี
วัดอาซากุสะ - ดิวตี้ฟรี - ย่านชินจูกุ
10 อันดับ ขายดี
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top