ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์โครเอเชีย : WQR1611V สโลวีเนีย-โครเอเชีย-บอสเนีย-มาซิโดเนีย 11 วัน (180320)
ทัวร์โครเอเชีย : WQR1611V สโลวีเนีย-โครเอเชีย-บอสเนีย-มาซิโดเนีย 11 วัน (180320)
เส้นทาง ทัวร์โครเอเชีย
ราคาเริ่มต้น 85,900
รหัสทัวร์ THW6-QR-HR-18SEP19-18MAR20
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน
สายการบิน QR
โดฮา-เวนิส –เบลด(สโลวีเนีย) – ชมเมือง
-ล่องเรือทะเลสาบเบลด –ลูบลิยานา(สโลวีเนีย) 
–ซาเกรบ(โครเอเชีย)–อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ 
– ซาดาร์(โครเอเชีย)– ซิบินิค – สปลิท –วังเก่าดิโอคลีเธี่ยน
–โมสตาร์(บอสเนีย) – บลากายจ์(บอสเนีย) – ดูบรอฟนิค(โครเอเชีย)
– ชมเมือง – บุดวา (มอนเตนิโกร) – ชโคดร้า
– พริซเรน(โคซาโว) – มัสยิดสินาน ปาชา 
– อารามดิคานิท พริซตินา– สโกเปีย– หมู่บ้านกาดิเม 
-จัตุรัสมาซิโดเนีย-สโกเปีย
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ–โดฮา
X X X
  2 เวนิส –เบลด(สโลวีเนีย) – ชมเมือง
X X อาหาร
  3 ล่องเรือทะเลสาบเบลด –ลูบลิยานา(สโลวีเนีย) –ซาเกรบ(โครเอเชีย)
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ซาเกรบ(โครเอเชีย) –อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ – ซาดาร์(โครเอเชีย)
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 ซาดาร์– ซิบินิค – สปลิท –วังเก่าดิโอคลีเธี่ยน
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 สปลิท –โมสตาร์(บอสเนีย) – บลากายจ์(บอสเนีย) – ดูบรอฟนิค(โครเอเชีย)
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 ดูบรอฟนิค – ชมเมือง – บุดวา (มอนเตนิโกร) – ชโคดร้า
อาหาร อาหาร อาหาร
  8 ชโคดร้า(อัลแบเนีย) – พริซเรน(โคซาโว) – มัสยิดสินาน ปาชา – อารามดิคานิท พริซตินา
อาหาร อาหาร อาหาร
  9 พริซตินา – สโกเปีย– หมู่บ้านกาดิเม -จัตุรัสมาซิโดเนีย
อาหาร อาหาร อาหาร
  10 สโกเปีย –เดินทางกลับ
อาหาร X X
  11 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ–โดฮา
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เวนิส –เบลด(สโลวีเนีย) – ชมเมือง
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ล่องเรือทะเลสาบเบลด –ลูบลิยานา(สโลวีเนีย) –ซาเกรบ(โครเอเชีย)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ซาเกรบ(โครเอเชีย) –อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ – ซาดาร์(โครเอเชีย)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ซาดาร์– ซิบินิค – สปลิท –วังเก่าดิโอคลีเธี่ยน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : สปลิท –โมสตาร์(บอสเนีย) – บลากายจ์(บอสเนีย) – ดูบรอฟนิค(โครเอเชีย)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ดูบรอฟนิค – ชมเมือง – บุดวา (มอนเตนิโกร) – ชโคดร้า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : ชโคดร้า(อัลแบเนีย) – พริซเรน(โคซาโว) – มัสยิดสินาน ปาชา – อารามดิคานิท พริซตินา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 9
สถานที่ : พริซตินา – สโกเปีย– หมู่บ้านกาดิเม -จัตุรัสมาซิโดเนีย
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 10
สถานที่ : สโกเปีย –เดินทางกลับ
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 11
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์โครเอเชีย : WQR1611V สโลวีเนีย-โครเอเชีย-บอสเนีย-มาซิโดเนีย 11 วัน (180320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์โครเอเชียขายดี
ทัวร์โครเอเชีย : EURO 18.1 โครเอเชีย 8 วัน (210320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 43,999
ทัวร์โครเอเชีย : GQ3ZAG-EK003 WINTER IS COMING CROATIA 9 วัน 6 คืน (200320)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 46,991
ทัวร์โครเอเชีย : WQR1608Z แกรนด์โครเอเชีย 8 วัน (230320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 52,900
ทัวร์โครเอเชีย : CRO-OHA8D-TK O-HO CROATIA 8 วัน 5 คืน (190620)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 47,777
ทัวร์โครเอเชีย : BT-CRO01 TK มหัศจรรย์ CROATIA 7 วัน 4 คืน (020620)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 49,900
ทัวร์โครเอเชีย : EURO 18.1 โครเอเชีย 8 วัน (080420)
เดินทาง เม.ย.-พ.ค.
ราคาเริ่มต้น 53,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top