ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์โครเอเชีย : BT-CRO01 TK มหัศจรรย์ CROATIA 7 วัน 4 คืน (020620)
ทัวร์โครเอเชีย : BT-CRO01 TK มหัศจรรย์ CROATIA 7 วัน 4 คืน (020620)
เส้นทาง ทัวร์โครเอเชีย
ราคาเริ่มต้น 49,900
รหัสทัวร์ THB11-TK-HR-17FEB-2JUN20
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน TK
ซาเกรบ - พลิตวิเซ่ - อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่
ซาดาร์ - ซิเบนิค -  โทรเกียร์ -  สปลิท  - ดูโกโพลิเย     
ดูโกโพลิเย  -  โมสตาร์ -  สตอน  - นีอุม
ดูบรอฟนิค - เขตเมืองเก่า 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
  2 ท่าอากาศยานอิสตันบูล - ซาเกรบ - พลิตวิเซ่
X อาหาร อาหาร
  3 พริตวิเซ่ - อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ - เมืองซาดาร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ซาดาร์ - ซิเบนิค - โทรเกียร์ - สปลิท - ดูโกโพลิเย
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 ดูโกโพลิเย - โมสตาร์ - สตอน - นีอุม
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 นีอุม - ดูบรอฟนิค - เขตเมืองเก่า - สนามบิน
อาหาร X X
  7 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ท่าอากาศยานอิสตันบูล - ซาเกรบ - พลิตวิเซ่
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : พริตวิเซ่ - อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ - เมืองซาดาร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ซาดาร์ - ซิเบนิค - โทรเกียร์ - สปลิท - ดูโกโพลิเย
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ดูโกโพลิเย - โมสตาร์ - สตอน - นีอุม
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : นีอุม - ดูบรอฟนิค - เขตเมืองเก่า - สนามบิน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 7
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
02 - 08 มิ.ย. 63
55,900
63,800
-
54,900
53,900

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์โครเอเชีย : BT-CRO01 TK มหัศจรรย์ CROATIA 7 วัน 4 คืน (020620)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์โครเอเชียขายดี
ทัวร์โครเอเชีย : EURO 18.1 โครเอเชีย 8 วัน (210320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 43,999
ทัวร์โครเอเชีย : CRO-OHA8D-TK O-HO CROATIA 8 วัน 5 คืน (190620)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 47,777
ทัวร์โครเอเชีย : BT-CRO01 TK มหัศจรรย์ CROATIA 7 วัน 4 คืน (020620)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 49,900
ทัวร์โครเอเชีย : EURO 18.1 โครเอเชีย 8 วัน (080420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 53,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top