ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์แอฟริกา : WQR1709C แกรนด์โมรอคโค 9 วัน (270320)
ทัวร์แอฟริกา : WQR1709C แกรนด์โมรอคโค 9 วัน (270320)
เส้นทาง ทัวร์แอฟริกา
ทัวร์แอฟริกา โมรอคโค
ราคาเริ่มต้น 49,900
รหัสทัวร์ THW6-QR-ZA-19FEB-27MAR20
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน QR
คาซาบลังก้า – มาราเกซ – วอซาเวท
ทินเฮียร์ – ทอด้าจอร์จ – แอร์ฟูด์
เมอร์ซูก้า - อิเฟรน – เฟส – เชฟชาอูน
โวลูบิลัส – แมกเนส – ราบัติ
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ
X X X
  2 กรุงเทพฯ – โดฮา – คาซาบลังก้า – ชมเมือง – มาราเกซ
X X อาหาร
  3 มาราเกช – ชมพระราชวัง – วอซาเซท
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 วอซาเซส – ทินเฮียร์ – เมอร์ซูก้า
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 เมอร์ซูก้า – ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ขึ้นกลางทะเลทราย –นั่งรถ 4WD – แอร์ฟอร์ด – เฟส
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 เฟส – มาดีน่า แห่ง เฟส – เชฟชาอูน
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 เชฟชาอูน – เมืองโบราณโวลูบิลิส – แมกเนส – ราบัต
อาหาร อาหาร อาหาร
  8 ราบัต – ชมเมือง – สนามบิน
อาหาร อาหาร X
  9 โดฮา – กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงเทพฯ – โดฮา – คาซาบลังก้า – ชมเมือง – มาราเกซ
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : มาราเกช – ชมพระราชวัง – วอซาเซท
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : วอซาเซส – ทินเฮียร์ – เมอร์ซูก้า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เมอร์ซูก้า – ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ขึ้นกลางทะเลทราย –นั่งรถ 4WD – แอร์ฟอร์ด – เฟส
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เฟส – มาดีน่า แห่ง เฟส – เชฟชาอูน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : เชฟชาอูน – เมืองโบราณโวลูบิลิส – แมกเนส – ราบัต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : ราบัต – ชมเมือง – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 9
สถานที่ : โดฮา – กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์แอฟริกา : WQR1709C แกรนด์โมรอคโค 9 วัน (270320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์แอฟริกาขายดี
ทัวร์แอฟริกา : WQR1709C แกรนด์โมรอคโค 9 วัน (270320)
เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
ราคาเริ่มต้น 49,900
ทัวร์แอฟริกา : WWV09 แอฟริกาใต้ 8 วัน (130420)
เดินทาง เม.ย.-พ.ค.
ราคาเริ่มต้น 99,000
ทัวร์แอฟริกา : GQ3JNB-SQ001 BELOVED IN SOUTH AFRICA 8 DAYS 5 NIGHTS (240620)
เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
ราคาเริ่มต้น 63,900
ทัวร์แอฟริกา : EK032 THE CHARMING OF MOROCCO 10 วัน 7 คืน (010520)
เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
ราคาเริ่มต้น 49,900
ทัวร์แอฟริกา : GQ3CMN-EK001 AMAZING MOROCCO โมร็อคโค 10 วัน 7 คืน (280420)
เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
ราคาเริ่มต้น 55,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top