ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์แอฟริกา : EK032 THE CHARMING OF MOROCCO 10 วัน 7 คืน (010520)
ทัวร์แอฟริกา : EK032 THE CHARMING OF MOROCCO 10 วัน 7 คืน (010520)
เส้นทาง ทัวร์แอฟริกา โมรอคโค
ทัวร์แอฟริกา
ราคาเริ่มต้น 49,900
รหัสทัวร์ THC9-EK-ZA-31MAR-1MAY20
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน EK
คาซาบลังกา-สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2
เมืองราบัต-สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5
เมืองเชฟชาอูน-เมดิน่า เชฟชาอูน
เมืองเฟซ-จุดชมวิว-เมเดอร์ซา บูอิมาเนีย
สุสานของมูเล ไอดริสที่ 2
เมืองมิเดล-เมืองเมอร์ซูก้าร์
นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลยทรายซาฮาร่า
ขี่อูฐเพื่อไปชมพระอาทิตย์ขึ้น
โอเอซิส TINGHIR-ทอดร้าจอร์จ
หุบเขาดาเดส-เมืองวอซาเซท 
เมืองไอท์ เบนฮาดดู-ป้อมไอท์ เบนฮาดดู
เมืองมาราเกช-มัสยิดคูตูเบีย-พระราชวังบาเฮีย
สวนจาร์ดีน มาจอแรล-คาซาบลังกา
ไอน์เดียบ
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
  2 สนามบินสุวรรณภูมิ-ดูไบ-คาซาบลังกา-สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2
X X อาหาร
  3 คาซาบลังกา-เมืองราบัต-สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5-เมืองเชฟชาอูน
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 เมดิน่า เชฟชาอูน-เมืองเฟซ-จุดชมวิว-เมเดอร์ซา บูอิมาเนีย-สุสานของมูเล ไอดริสที่ 2
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 เมืองมิเดล-เมืองเมอร์ซูก้าร์-นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลยทรายซาฮาร่า
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 ขี่อูฐเพื่อไปชมพระอาทิตย์ขึ้น-โอเอซิส TINGHIR-ทอดร้าจอร์จ-หุบเขาดาเดส-เมืองวอซาเซท
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 เมืองไอท์ เบนฮาดดู-ป้อมไอท์ เบนฮาดดู-เมืองมาราเกช
อาหาร อาหาร อาหาร
  8 เมืองมาราเกช-มัสยิดคูตูเบีย-พระราชวังบาเฮีย-สวนจาร์ดีน มาจอแรล-คาซาบลังกา
อาหาร อาหาร อาหาร
  9 คาซาบลังกา-ไอน์เดียบ-สนามบิน-ดูไบ
อาหาร X X
  10 ดูไบ-กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ-ดูไบ-คาซาบลังกา-สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : คาซาบลังกา-เมืองราบัต-สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5-เมืองเชฟชาอูน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เมดิน่า เชฟชาอูน-เมืองเฟซ-จุดชมวิว-เมเดอร์ซา บูอิมาเนีย-สุสานของมูเล ไอดริสที่ 2
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เมืองมิเดล-เมืองเมอร์ซูก้าร์-นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลยทรายซาฮาร่า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ขี่อูฐเพื่อไปชมพระอาทิตย์ขึ้น-โอเอซิส TINGHIR-ทอดร้าจอร์จ-หุบเขาดาเดส-เมืองวอซาเซท
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : เมืองไอท์ เบนฮาดดู-ป้อมไอท์ เบนฮาดดู-เมืองมาราเกช
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : เมืองมาราเกช-มัสยิดคูตูเบีย-พระราชวังบาเฮีย-สวนจาร์ดีน มาจอแรล-คาซาบลังกา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 9
สถานที่ : คาซาบลังกา-ไอน์เดียบ-สนามบิน-ดูไบ
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 10
สถานที่ : ดูไบ-กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์แอฟริกา : EK032 THE CHARMING OF MOROCCO 10 วัน 7 คืน (010520)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์แอฟริกาขายดี
ทัวร์แอฟริกา : WQR1709C แกรนด์โมรอคโค 9 วัน (270320)
เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
ราคาเริ่มต้น 49,900
ทัวร์แอฟริกา : WWV09 แอฟริกาใต้ 8 วัน (130420)
เดินทาง เม.ย.-พ.ค.
ราคาเริ่มต้น 99,000
ทัวร์แอฟริกา : GQ3JNB-SQ001 BELOVED IN SOUTH AFRICA 8 DAYS 5 NIGHTS (240620)
เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
ราคาเริ่มต้น 63,900
ทัวร์แอฟริกา : EK032 THE CHARMING OF MOROCCO 10 วัน 7 คืน (010520)
เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
ราคาเริ่มต้น 49,900
ทัวร์แอฟริกา : GQ3CMN-EK001 AMAZING MOROCCO โมร็อคโค 10 วัน 7 คืน (280420)
เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
ราคาเริ่มต้น 55,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top