ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์เวียดนาม : ZDAD20 เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์ 3D2N (เลทส์โก สาวน้อยร้อยแรงม้า)
ทัวร์เวียดนาม : ZDAD20 เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์ 3D2N (เลทส์โก สาวน้อยร้อยแรงม้า)
เส้นทาง ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม ฮอยอัน
ทัวร์เวียดนาม ดานัง
ราคาเริ่มต้น 8,999
รหัสทัวร์ THZ1-PG-VN-7FEB-3MAY20
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน PG
เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก
ชมวิวแม่น้ำฮาน - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน
กระเช้าไฟฟ้าบาน่าฮิลส์ – บานาฮิลล์
สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค – สวนดอกไม้แห่งความรัก
สะพานมือสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE
โรงเก็บไวน์ – ตลาดฮาน - เมืองฮอยอัน
ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – สะพานญี่ปุ่น
ศาลเจ้าโบราณ – บ้านเลขที่ 101 - วัดหลินอึ๋ง
หาดมีเค
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – ประเทศเวียดนาม – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – ชมวิวแม่น้ำฮาน
X X อาหาร
  2 หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – กระเช้าไฟฟ้าบาน่าฮิลส์ – บานาฮิลล์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค – สวนดอกไม้แห่งความรัก – สะพานมือสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE – โรงเก็บไวน์ – ตลาดฮาน
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 เมืองฮอยอัน – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ – บ้านเลขที่ 101 – วัดหลินอึ๋ง – หาดมีเค – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – ประเทศเวียดนาม – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – ชมวิวแม่น้ำฮาน
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – กระเช้าไฟฟ้าบาน่าฮิลส์ – บานาฮิลล์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค – สวนดอกไม้แห่งความรัก – สะพานมือสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE – โรงเก็บไวน์ – ตลาดฮาน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองฮอยอัน – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ – บ้านเลขที่ 101 – วัดหลินอึ๋ง – หาดมีเค – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
28 ก.พ. 63 - 01 มี.ค. 63
10,999
13,499
10,999
-
-
29 ก.พ. 63 - 02 มี.ค. 63
10,999
13,499
10,999
-
-
07 - 09 มี.ค. 63
8,999
11,499
8,999
-
-
13 - 15 มี.ค. 63
10,999
13,499
10,999
-
-
14 - 16 มี.ค. 63
10,999
13,499
10,999
-
-
21 - 23 มี.ค. 63
10,999
13,499
10,999
-
-
04 - 06 เม.ย. 63
12,999
15,499
12,999
-
-
06 - 08 เม.ย. 63
10,999
13,499
10,999
-
-
09 - 11 เม.ย. 63
10,999
13,499
10,999
-
-
10 - 12 เม.ย. 63
13,999
16,499
13,999
-
-
11 - 13 เม.ย. 63
14,999
17,499
14,999
-
-
13 - 15 เม.ย. 63
14,999
17,499
14,999
-
-
14 - 16 เม.ย. 63
13,999
16,499
13,999
-
-
15 - 17 เม.ย. 63
12,999
15,499
12,999
-
-
30 เม.ย. 63 - 02 พ.ค. 63
11,999
14,499
11,999
-
-
02 - 04 พ.ค. 63
12,999
15,499
12,999
-
-
03 - 05 พ.ค. 63
11,999
14,499
11,999
-
-

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์เวียดนาม : ZDAD20 เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์ 3D2N (เลทส์โก สาวน้อยร้อยแรงม้า)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์เวียดนามขายดี
ทัวร์เวียดนาม : DLI01 มุยเน่ ดาลัด ทะเลทราย 4D3N (250320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,989
ทัวร์เวียดนาม : ดาลัด-มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (211020)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,888
ทัวร์เวียดนาม : BT-VN001 VZ มหัศจรรย์ DALAT 3 วัน 2 คืน (260720)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top