ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์เวียดนาม : DAD01 VIETNAM DANANG HUE HOI AN 4D3N (311219)
ทัวร์เวียดนาม : DAD01 VIETNAM DANANG HUE HOI AN 4D3N (311219)
เส้นทาง ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม ดานัง
ทัวร์เวียดนาม ฮอยอัน
ราคาเริ่มต้น 11,999
รหัสทัวร์ THG15-PG-VN-4SEP-31DEC19
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน PG
เมืองดานัง – สะพานมังกร-ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ – ล่องเรือกระด้ง– เมืองเว้ –ร้านไม้ไผ่ –วัดเทียนมู่– ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม-พระราชวังเว้ – ขึ้นกระเช้าสู่บานาฮิลล์ – อุโมงค์เก็บไวน์ – สวนดอกไม้ฝรั่งเศส – สะพานทอง- สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค –วัดหลินอึ๋ง – หาดหมีเค – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ตลาดฮาน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองดานัง – สะพานมังกร
X X อาหาร
  2 ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ – ล่องเรือกระด้ง– เมืองเว้ –ร้านไม้ไผ่–วัดเทียนมู่– ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 พระราชวังเว้ – ขึ้นกระเช้าสู่บานาฮิลล์ – อุโมงค์เก็บไวน์ – สวนดอกไม้ฝรั่งเศส – สะพานทอง
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค –วัดหลินอึ๋ง – หาดหมีเค – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองดานัง – สะพานมังกร
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ – ล่องเรือกระด้ง– เมืองเว้ –ร้านไม้ไผ่–วัดเทียนมู่– ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : พระราชวังเว้ – ขึ้นกระเช้าสู่บานาฮิลล์ – อุโมงค์เก็บไวน์ – สวนดอกไม้ฝรั่งเศส – สะพานทอง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค –วัดหลินอึ๋ง – หาดหมีเค – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์เวียดนาม : DAD01 VIETNAM DANANG HUE HOI AN 4D3N (311219)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์เวียดนามขายดี

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์เวียดนาม : DAD01 VIETNAM DANANG HUE HOI AN 4D3N (311219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์เวียดนาม : ดาลัด-มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (250320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,888

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top