ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์เวียดนาม : BT-VN001 VZ มหัศจรรย์ DALAT 3 วัน 2 คืน (260720)
ทัวร์เวียดนาม : BT-VN001 VZ มหัศจรรย์ DALAT 3 วัน 2 คืน (260720)
เส้นทาง ทัวร์เวียดนาม ดาลัด
ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น 8,900
รหัสทัวร์ THB11-VZ-VN-12FEB-26JUL20
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน VZ
ดาลัด - น้ำตกดาลันลา - Làng Vũ Thị Coffee & Farmstay 
ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า - นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดตั๊กลัม 
Crazy House - ร้านโอทอป - โบสถ์โดเมนเดมารี 
สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย - Light Garden
นั่งรถม้าชมเมือง - จัตุรัสลามเวียน - ทะเลสาบซวนฮวาง 
Cối Xay Gió Bakery
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ - ดาลัด - น้ำตกดาลันลา - Làng Vũ Thị Coffee & Farmstay - ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า
X อาหาร อาหาร
  2 นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดตั๊กลัม - Crazy House - ร้านโอทอป - โบสถ์โดเมนเดมารี - สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย - Light Garden
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 นั่งรถม้าชมเมือง - จัตุรัสลามเวียน - ทะเลสาบซวนฮวาง - Cối Xay Gió Bakery
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ - ดาลัด - น้ำตกดาลันลา - Làng Vũ Thị Coffee & Farmstay - ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดตั๊กลัม - Crazy House - ร้านโอทอป - โบสถ์โดเมนเดมารี - สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย - Light Garden
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : นั่งรถม้าชมเมือง - จัตุรัสลามเวียน - ทะเลสาบซวนฮวาง - Cối Xay Gió Bakery
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
04 - 06 เม.ย. 63
10,900
13,400
-
10,900
9,900
11 - 13 เม.ย. 63
11,900
14,400
-
11,900
10,900
14 - 16 เม.ย. 63
11,900
14,400
-
11,900
10,900
26 - 28 เม.ย. 63
9,900
12,400
-
9,900
8,900
30 เม.ย. 63 - 02 พ.ค. 63
10,900
13,400
-
10,900
9,900
04 - 06 พ.ค. 63
9,900
12,400
-
9,900
8,900
08 - 10 พ.ค. 63
10,900
13,400
-
10,900
9,900
21 - 23 พ.ค. 63
10,900
13,400
-
10,900
9,900
02 - 04 มิ.ย. 63
9,900
12,400
-
9,900
8,900
06 - 08 มิ.ย. 63
9,900
12,400
-
9,900
8,900
26 - 28 มิ.ย. 63
9,900
12,400
-
9,900
8,900
03 - 05 ก.ค. 63
10,900
13,400
-
10,900
9,900
05 - 07 ก.ค. 63
10,900
13,400
-
10,900
9,900
26 - 28 ก.ค. 63
10,900
13,400
-
10,900
9,900

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์เวียดนาม : BT-VN001 VZ มหัศจรรย์ DALAT 3 วัน 2 คืน (260720)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์เวียดนามขายดี
ทัวร์เวียดนาม : DLI01 มุยเน่ ดาลัด ทะเลทราย 4D3N (250320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,989
ทัวร์เวียดนาม : ดาลัด-มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (211020)
เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
ราคาเริ่มต้น 8,888
ทัวร์เวียดนาม : BT-VN001 VZ มหัศจรรย์ DALAT 3 วัน 2 คืน (260720)
เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
ราคาเริ่มต้น 8,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top