ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง : CTP6 ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น ชิงหย่วน 4 วัน 2 คืน (250320)
ทัวร์ฮ่องกง : CTP6 ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น ชิงหย่วน 4 วัน 2 คืน (250320)
เส้นทาง ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า
ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า เซินเจิ้น
ราคาเริ่มต้น 8,888
รหัสทัวร์ THH13-HX-HK-1JAN-25MAR20
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
สายการบิน HX
ฮ่องกง - เจ้าแม่กวนอิม อ่าวรีพัลส์เบย์
ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ - วัดหวังต้าเซียน
วัดแชกงหมิว - เซินเจิ้นโดยรถไฟ
สวนฮอลแลนด์ - เซินเจิ้น - ร้านบัวหิมะ
ชิงหย่วน - ผ่านชม Canton Tower
ล่องเรือสำราญแม่น้ำเป่ยเจียง
วัดเฟย์หลาย - สะพานกระจก 5D หวงเถิงเสีย
วัดกวนอู - ร้านหยก – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
ช้อปปิ้งหลอหวู่ - ช้อปปิ้งถนนนาธาน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - เจ้าแม่กวนอิม อ่าวรีพัลส์เบย์ - จิวเวลรี่ - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - เซินเจิ้นโดยรถไฟ - สวนฮอลแลนด์
X อาหาร อาหาร
  2 เซินเจิ้น - ร้านบัวหิมะ - ชิงหย่วน - ผ่านชม Canton Tower - ล่องเรือสำราญแม่น้ำเป่ยเจียง - วัดเฟย์หลาย – สะพานกระจก 5D หวงเถิงเสีย - เซินเจิ้น
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 วัดกวนอู - ร้านหยก - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - เซินเจิ้น - ฮ่องกง - ช้อปปิ้งถนนนาธาน
อาหาร อาหาร X
  4 ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - เจ้าแม่กวนอิม อ่าวรีพัลส์เบย์ - จิวเวลรี่ - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - เซินเจิ้นโดยรถไฟ - สวนฮอลแลนด์
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เซินเจิ้น - ร้านบัวหิมะ - ชิงหย่วน - ผ่านชม Canton Tower - ล่องเรือสำราญแม่น้ำเป่ยเจียง - วัดเฟย์หลาย – สะพานกระจก 5D หวงเถิงเสีย - เซินเจิ้น
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : วัดกวนอู - ร้านหยก - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - เซินเจิ้น - ฮ่องกง - ช้อปปิ้งถนนนาธาน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ฮ่องกง : CTP6 ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น ชิงหย่วน 4 วัน 2 คืน (250320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊าขายดี

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top