ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์อเมริกาใต้ : WWV18 Galapagos Nature Trip 11 Days (090420)
ทัวร์อเมริกาใต้ : WWV18 Galapagos Nature Trip 11 Days (090420)
เส้นทาง ทัวร์อเมริกาใต้
ราคาเริ่มต้น 255,000
รหัสทัวร์ THD3-KL-SA-9-19APR20
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน
สายการบิน KL
กรุงอัมสเตอดัม - กีโต้
หมู่เกาะกาลาปากอส
เขตพิทักษ์พันธุ์เต่ายักษ์
อุโมงค์ลาวา - สถานีวิจัยชาร์ล ดาร์วิน
กาลาปากอส - หมู่เกาะบาร์โตโลมี
หมู่เกาะพลาซ่า - หมู่เกาะซานตาเฟ่
เกาะซีมัวร์เหนือ - กวายากิล - เรดไลท์
ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงอัมสเตอดัม (เนเธอร์แลนด์)
X X อาหาร
  2 กรุงอัมสเตอดัม - กีโต้ (เอกวาดอร์)
อาหาร X อาหาร
  3 กีโต้ - หมู่เกาะกาลาปากอส - เขตพิทักษ์พันธุ์เต่ายักษ์ - อุโมงค์ลาวา - สถานีวิจัยชาร์ล ดาร์วิน
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 กาลาปากอส - หมู่เกาะบาร์โตโลมี (Bartolome Island)
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 กาลาปากอส - หมู่เกาะพลาซ่า (Plazas Island)
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 กาลาปากอส - หมู่เกาะซานตาเฟ่
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 กาลาปากอส - เกาะซีมัวร์เหนือ
อาหาร อาหาร อาหาร
  8 กาลาปากอส - กวายากิล - บินสู่กรุงอัมสเตอดัม (เนเธอร์แลนด์)
อาหาร X อาหาร
  9 กรุงอัมสเตอดัม - อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง - เรดไลท์
X X อาหาร
  10 ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร - สนามบิน
อาหาร อาหาร X
  11 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงอัมสเตอดัม (เนเธอร์แลนด์)
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : กรุงอัมสเตอดัม - กีโต้ (เอกวาดอร์)
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : กีโต้ - หมู่เกาะกาลาปากอส - เขตพิทักษ์พันธุ์เต่ายักษ์ - อุโมงค์ลาวา - สถานีวิจัยชาร์ล ดาร์วิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : กาลาปากอส - หมู่เกาะบาร์โตโลมี (Bartolome Island)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : กาลาปากอส - หมู่เกาะพลาซ่า (Plazas Island)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : กาลาปากอส - หมู่เกาะซานตาเฟ่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : กาลาปากอส - เกาะซีมัวร์เหนือ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : กาลาปากอส - กวายากิล - บินสู่กรุงอัมสเตอดัม (เนเธอร์แลนด์)
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 9
สถานที่ : กรุงอัมสเตอดัม - อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง - เรดไลท์
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 10
สถานที่ : ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร - สนามบิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 11
สถานที่ : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์อเมริกาใต้ : WWV18 Galapagos Nature Trip 11 Days (090420)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์อเมริกาใต้ขายดี
ทัวร์อเมริกาใต้ : Exotic Latin America Brazil-Peru 11D7N (070320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 239,900
ทัวร์อเมริกาใต้ : WWV18 Galapagos Nature Trip 11 Days (090420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 255,000
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top