ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์อินเดีย : GQ3DEL-XW001 India Here We Go เสน่ห์แห่งนครสีชมพู กับ ตำนานรักทัชมาฮาล 5 วัน 3 คืน (310320)
ทัวร์อินเดีย : GQ3DEL-XW001 India Here We Go เสน่ห์แห่งนครสีชมพู กับ ตำนานรักทัชมาฮาล 5 วัน 3 คืน (310320)
เส้นทาง ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น 16,990
รหัสทัวร์ THG1-XW-JP-19DEC19-31MAR20
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน XW
เดลลี – ชัยปุระ – พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท
พระราชวังหลวง – ฮาวา มาฮาล
วัดพระพิฆเนศ -  อักรา – อัครา ฟอร์ด
ทัชมาฮาล - กุตุบมีนาร์ - ประตูชัย
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
X X X
  2 เดลลี – ชัยปุระ – พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท - พระราชวังหลวง – ฮาวา มาฮาล
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 ชัยปุระ – วัดพระพิฆเนศ - อักรา – อัครา ฟอร์ด - ทัชมาฮาล
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 อักรา – เดลลี – กุตุบมีนาร์ - ประตูชัย (India Gate) – สนามบิน
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เดลลี – ชัยปุระ – พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท - พระราชวังหลวง – ฮาวา มาฮาล
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ชัยปุระ – วัดพระพิฆเนศ - อักรา – อัครา ฟอร์ด - ทัชมาฮาล
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : อักรา – เดลลี – กุตุบมีนาร์ - ประตูชัย (India Gate) – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์อินเดีย : GQ3DEL-XW001 India Here We Go เสน่ห์แห่งนครสีชมพู กับ ตำนานรักทัชมาฮาล 5 วัน 3 คืน (310320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์อินเดียขายดี
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top