ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์อินเดีย : FT-VNS 6E01V บินตรงพาราณสี อินเดีย เนปาล เที่ยวฟิน สะพานบุญ 4 สังเวชนียสถาน 6 วัน 5 คืน (190320)
ทัวร์อินเดีย : FT-VNS 6E01V บินตรงพาราณสี อินเดีย เนปาล เที่ยวฟิน สะพานบุญ 4 สังเวชนียสถาน 6 วัน 5 คืน (190320)
เส้นทาง ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น 17,990
รหัสทัวร์ THF4-6E-IN-20DEC19-19MAR20
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
สายการบิน 6E
ธัมเมกขสถูป - เจาคันธีสถูป - เมืองคยา - บ้านนางสุชาดา 
วัดไทยพุทธคยา – มหาเจดีย์พุทธคยา - เมืองราชคฤห์
มหาวิทยาลัยนาลันทา - พระพุทธรูปองค์ดำ - เมืองเวสาลี 
วัดป่ามหาวัน - เมืองกุสินารา - มกุฏพันธนเจดีย์ 
มหาปรินิพพานสถูป - เมืองลุมพินีวัน - เนปาล 
เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช - วิหารมายาเทวี 
เมืองพาราณสี - ล่องเรือ
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินพาราณาสี-ธัมเมกขสถูป-เจาคันธีสถูป-เมืองคยา
X อาหาร อาหาร
  2 คยา – บ้านนางสุชาดา - วัดไทยพุทธคยา – มหาเจดีย์พุทธคยา - เมืองราชคฤห์
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 มหาวิทยาลัยนาลันทา-พระพุทธรูปองค์ดำ -เมืองเวสาลี-วัดป่ามหาวัน-เมืองกุสินารา
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 มกุฏพันธนเจดีย์ – มหาปรินิพพานสถูป - เมืองลุมพินีวัน
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 เนปาล - ลุมพินี - เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช - วิหารมายาเทวี - เมืองพาราณสี
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 เมืองพาราณสี - ล่องเรือ – สนามบินพาราณสี – กทม. (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินพาราณาสี-ธัมเมกขสถูป-เจาคันธีสถูป-เมืองคยา
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : คยา – บ้านนางสุชาดา - วัดไทยพุทธคยา – มหาเจดีย์พุทธคยา - เมืองราชคฤห์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : มหาวิทยาลัยนาลันทา-พระพุทธรูปองค์ดำ -เมืองเวสาลี-วัดป่ามหาวัน-เมืองกุสินารา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : มกุฏพันธนเจดีย์ – มหาปรินิพพานสถูป - เมืองลุมพินีวัน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เนปาล - ลุมพินี - เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช - วิหารมายาเทวี - เมืองพาราณสี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เมืองพาราณสี - ล่องเรือ – สนามบินพาราณสี – กทม. (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์อินเดีย : FT-VNS 6E01V บินตรงพาราณสี อินเดีย เนปาล เที่ยวฟิน สะพานบุญ 4 สังเวชนียสถาน 6 วัน 5 คืน (190320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์อินเดียขายดี
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top