ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์อินเดีย : BT-JAI02 FD มหัศจรรย์ INDIA เมือง 2 สี 5 วัน 3 คืน (210420)
ทัวร์อินเดีย : BT-JAI02 FD มหัศจรรย์ INDIA เมือง 2 สี 5 วัน 3 คืน (210420)
เส้นทาง ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น 21,900
รหัสทัวร์ THB11-FD-IN-3MAR-21APR20
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน FD
ชัยปุระ - แอมเบอร์ ฟอร์ท 
นั่งรถจี๊ปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท 
พระราชวังสายลม - CITY PALACE 
จันทาร์ มันทาร์ - จูดห์ปุระ          
ป้อมเมห์รานการห์ 
พระตำหนักพูลมาฮาล 
พระตำหนักโมติมาฮาล 
จัสวันธาดา - Step Well 
ประตูปาตริกา
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ - ชัยปุระ
X X X
  2 ชัยปุระ - แอมเบอร์ ฟอร์ท - นั่งรถจี๊ปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท - พระราชวังสายลม - CITY PALACE - จันทาร์ มันทาร์ - จูดห์ปุระ
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 จูดห์ปุระ - ป้อมเมห์รานการห์ - พระตำหนักพูลมาฮาล - พระตำหนักโมติมาฮาล - จัสวันธาดา - Step Well
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 จูดห์ปุระ - ชัยปุระ - ประตูปาตริกา
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 ดอนเมือง กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ - ชัยปุระ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ชัยปุระ - แอมเบอร์ ฟอร์ท - นั่งรถจี๊ปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท - พระราชวังสายลม - CITY PALACE - จันทาร์ มันทาร์ - จูดห์ปุระ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : จูดห์ปุระ - ป้อมเมห์รานการห์ - พระตำหนักพูลมาฮาล - พระตำหนักโมติมาฮาล - จัสวันธาดา - Step Well
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : จูดห์ปุระ - ชัยปุระ - ประตูปาตริกา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ดอนเมือง กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์อินเดีย : BT-JAI02 FD มหัศจรรย์ INDIA เมือง 2 สี 5 วัน 3 คืน (210420)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์อินเดียขายดี
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top