ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์อินเดีย : BT-BOM01 มหัศจรรย์ อินเดีย อักฎวินายัก ไหว้พระพิฆเนศ 8 องค์ มหาเทพแห่งความสำเร็จ 6 วัน 4 คืน (260320)
ทัวร์อินเดีย : BT-BOM01 มหัศจรรย์ อินเดีย อักฎวินายัก ไหว้พระพิฆเนศ 8 องค์ มหาเทพแห่งความสำเร็จ 6 วัน 4 คืน (260320)
เส้นทาง ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น 24,900
รหัสทัวร์ THB11-TG-IN-23JAN-26MAR20
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน TG
เมืองมุมไบ - วัดสิทธิวินายัก - เมืองปาลี - เทวสถานศรีบัลลาเลศวา 
เมืองมาฮัท - เทวสถานศรีวรทาวินายัก  เมืองปูเน่ - โอซาร์ 
วัดศรีวิฆเนศวา - เลนยาตรี - วัดศรีคีรีจัตมา - รันยันกาวน์ 
วัดศรีมหาคณปติ - เทอูร์ - โมเรกาวน์ - เทวสถถานศรีมยุเรศวร 
สิทธิเทก - เทวสถานศรีสิธิวินายกะ - ประตูสู่อินเดีย 
อนุสรณ์วิกตอเรีย - ตลาดโคลาบา 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ - เมืองมุมไบ
X X X
  2 เมืองมุมไบ - วัดสิทธิวินายัก - เมืองปาลี - เทวสถานศรีบัลลาเลศวา - เมืองมาฮัท - เทวสถานศรีวรทาวินายัก เมืองปูเน่
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 ปูเน่ - โอซาร์ - วัดศรีวิฆเนศวา - เลนยาตรี - วัดศรีคีรีจัตมา - รันยันกาวน์ - วัดศรีมหาคณปติ - เทอูร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ปูเน่ - โมเรกาวน์ - เทวสถถานศรีมยุเรศวร - สิทธิเทก - เทวสถานศรีสิธิวินายกะ - มุมไบ
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 มุมไบ - ประตูสู่อินเดีย - อนุสรณ์วิกตอเรีย - ตลาดโคลาบา - สนามบิน
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ - เมืองมุมไบ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เมืองมุมไบ - วัดสิทธิวินายัก - เมืองปาลี - เทวสถานศรีบัลลาเลศวา - เมืองมาฮัท - เทวสถานศรีวรทาวินายัก เมืองปูเน่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ปูเน่ - โอซาร์ - วัดศรีวิฆเนศวา - เลนยาตรี - วัดศรีคีรีจัตมา - รันยันกาวน์ - วัดศรีมหาคณปติ - เทอูร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ปูเน่ - โมเรกาวน์ - เทวสถถานศรีมยุเรศวร - สิทธิเทก - เทวสถานศรีสิธิวินายกะ - มุมไบ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : มุมไบ - ประตูสู่อินเดีย - อนุสรณ์วิกตอเรีย - ตลาดโคลาบา - สนามบิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์อินเดีย : BT-BOM01 มหัศจรรย์ อินเดีย อักฎวินายัก ไหว้พระพิฆเนศ 8 องค์ มหาเทพแห่งความสำเร็จ 6 วัน 4 คืน (260320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์อินเดียขายดี
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top