ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ออสเตรเลีย : POPULAR AUSTRALIA 6 วัน 4 คืน (120420)
ทัวร์ออสเตรเลีย : POPULAR AUSTRALIA 6 วัน 4 คืน (120420)
เส้นทาง ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบิร์น
ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์
ทัวร์ออสเตรเลีย
ราคาเริ่มต้น 67,900
รหัสทัวร์ THB2-TG-AU-12APR-17APR20
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน TG
นครซิดนีย์ - พอร์ตแคมเบลล์ - เมลเบิร์น
สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK 
อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ 
เที่ยวชมเมือง - ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ 
เกรทโอเชี่ยนโร้ด - เมืองอโพโลเบย์
รถไฟจักรไอน้ำโบราณ ช้อปปิ้ง 
ชมเพนกวินที่เกาะฟิลลิป พร้อมทานกุ้งมังกรคนละครึ่งตัว
นครเมลเบิร์นชมเมือง 

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพ – ซิดนีย์
X X X
  2 นครซิดนีย์ – สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ - ซิดนีย์
X อาหาร อาหาร
  3 นครซิดนีย์ – เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ - ช้อปปิ้ง (บิน) เมลเบิร์น
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 เกรทโอเชี่ยนโร้ด(เต็มสาย) - เมืองอโพโลเบย์ พอร์ตแคมเบลล์ - เมลเบิร์น
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 เมลเบิร์น – รถไฟจักรไอน้ำโบราณ ชมเพนกวินที่เกาะฟิลลิป พร้อมทานกุ้งมังกรคนละครึ่งตัว
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 นครเมลเบิร์นชมเมือง – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ – ซิดนีย์
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : นครซิดนีย์ – สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ - ซิดนีย์
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : นครซิดนีย์ – เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ - ช้อปปิ้ง (บิน) เมลเบิร์น
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เกรทโอเชี่ยนโร้ด(เต็มสาย) - เมืองอโพโลเบย์ พอร์ตแคมเบลล์ - เมลเบิร์น
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เมลเบิร์น – รถไฟจักรไอน้ำโบราณ ชมเพนกวินที่เกาะฟิลลิป พร้อมทานกุ้งมังกรคนละครึ่งตัว
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : นครเมลเบิร์นชมเมือง – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ออสเตรเลีย : POPULAR AUSTRALIA 6 วัน 4 คืน (120420)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ออสเตรเลียขายดี
ทัวร์ออสเตรเลีย : BIG HIGHLIGHT MELBOURNE 5 วัน 3 คืน (110420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 53,900
ทัวร์ออสเตรเลีย : DELIGHT AUSTRALIA 6 วัน 4 คืน (110420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 64,900
ทัวร์ออสเตรเลีย : ENJOY AUSTRALIA 6 วัน 4 คืน (120420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 66,900
ทัวร์ออสเตรเลีย : POPULAR AUSTRALIA 6 วัน 4 คืน (120420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 67,900
ทัวร์ออสเตรเลีย : PARADISE AUSTRALIA 6 วัน 4 คืน (120420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 72,900
ทัวร์ออสเตรเลีย : SYDNEY MELBOURNE 7 วัน 5 คืน (100420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 78,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top