ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ออสเตรเลีย : BIG HIGHLIGHT MELBOURNE 5 วัน 3 คืน (110420)
ทัวร์ออสเตรเลีย : BIG HIGHLIGHT MELBOURNE 5 วัน 3 คืน (110420)
เส้นทาง ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบิร์น
ราคาเริ่มต้น 53,900
รหัสทัวร์ THB2-TG-AU-11APR-15APR20
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน TG
เมลเบิร์น นำท่านชมเมือง 
สวนฟิตรอย – ชมกระท่อมกัปตันคุ้ก
เกรทโอเชี่ยนโร้ด - พอร์ตแคมเบลล์ 
รถไฟจักรไอน้ำโบราณ 
สวนสัตว์พื้นเมืองชมเพนกวินที่เกาะฟิลลิป 
อิสระช้อปปิ้งร้านค้าใจกลางเมือง
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพ – เมลเบิร์น
X X X
  2 ถึงเมลเบิร์น นำท่านชมเมือง – สวนฟิต รอย – ชมกระท่อมกัปตันคุ้ก
X X อาหาร
  3 เมลเบิร์น - เกรทโอเชี่ยนโร้ด - พอร์ตแคมเบลล์ - เมลเบิร์น
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 เมลเบิร์น – รถไฟจักรไอน้ำโบราณ - สวนสัตว์พื้นเมืองชมเพนกวินที่เกาะฟิลลิป
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 อิสระช้อปปิ้งร้านค้าใจกลางเมือง–เดินทางสู่สนามบิน – กรุงเทพฯ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ – เมลเบิร์น
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ถึงเมลเบิร์น นำท่านชมเมือง – สวนฟิต รอย – ชมกระท่อมกัปตันคุ้ก
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมลเบิร์น - เกรทโอเชี่ยนโร้ด - พอร์ตแคมเบลล์ - เมลเบิร์น
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เมลเบิร์น – รถไฟจักรไอน้ำโบราณ - สวนสัตว์พื้นเมืองชมเพนกวินที่เกาะฟิลลิป
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : อิสระช้อปปิ้งร้านค้าใจกลางเมือง–เดินทางสู่สนามบิน – กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ออสเตรเลีย : BIG HIGHLIGHT MELBOURNE 5 วัน 3 คืน (110420)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ออสเตรเลียขายดี
ทัวร์ออสเตรเลีย : BIG HIGHLIGHT MELBOURNE 5 วัน 3 คืน (110420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 53,900
ทัวร์ออสเตรเลีย : DELIGHT AUSTRALIA 6 วัน 4 คืน (110420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 64,900
ทัวร์ออสเตรเลีย : ENJOY AUSTRALIA 6 วัน 4 คืน (120420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 66,900
ทัวร์ออสเตรเลีย : POPULAR AUSTRALIA 6 วัน 4 คืน (120420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 67,900
ทัวร์ออสเตรเลีย : PARADISE AUSTRALIA 6 วัน 4 คืน (120420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 72,900
ทัวร์ออสเตรเลีย : SYDNEY MELBOURNE 7 วัน 5 คืน (100420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 78,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top