ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ออสเตรเลีย : AU94TG Summer in Australia เมืองเมลเบิร์น รถไฟจักรไอน้ำโบราณ เกรทโอเชี่ยนโร้ด 5 วัน 3 คืน (050320)
ทัวร์ออสเตรเลีย : AU94TG Summer in Australia เมืองเมลเบิร์น รถไฟจักรไอน้ำโบราณ เกรทโอเชี่ยนโร้ด 5 วัน 3 คืน (050320)
เส้นทาง ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบิร์น
ทัวร์ออสเตรเลีย
ราคาเริ่มต้น 57,900
รหัสทัวร์ THN1-TG-AU-16JAN-5MAR20
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน TG
เมลเบิร์น – ชมเมือง - รถไฟจักรไอน้ำโบราณ Puffing Billy 
เกาะฟิลลิป ชมขบวนพาเหรดนกเพนกวิน - เกรทโอเชี่ยนโร้ด      
ช้อปปิ้ง
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ – เมลเบิร์น
X X X
  2 เมลเบิร์น – ชมเมือง
X X อาหาร
  3 เมลเบิร์น – รถไฟจักรไอน้ำโบราณ Puffing Billy - เกาะฟิลลิป ชมขบวนพาเหรดนกเพนกวิน
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 เมลเบิร์น – เกรทโอเชี่ยนโร้ด – เมลเบิร์น
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 เมลเบิร์น – ช้อปปิ้ง – สนามบิน
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – เมลเบิร์น
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เมลเบิร์น – ชมเมือง
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมลเบิร์น – รถไฟจักรไอน้ำโบราณ Puffing Billy - เกาะฟิลลิป ชมขบวนพาเหรดนกเพนกวิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เมลเบิร์น – เกรทโอเชี่ยนโร้ด – เมลเบิร์น
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เมลเบิร์น – ช้อปปิ้ง – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
05 - 09 มี.ค. 63
57,900
66,800
-
52,900
49,900

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ออสเตรเลีย : AU94TG Summer in Australia เมืองเมลเบิร์น รถไฟจักรไอน้ำโบราณ เกรทโอเชี่ยนโร้ด 5 วัน 3 คืน (050320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ออสเตรเลียขายดี
ทัวร์ออสเตรเลีย : SYDNEY EASY TOUR (รายการ A) 5 วัน 3 คืน (110420)
เดินทาง เม.ย.-พ.ค.
ราคาเริ่มต้น 46,900
ทัวร์ออสเตรเลีย : BIG HIGHLIGHT MELBOURNE 5 วัน 3 คืน (110420)
เดินทาง เม.ย.-พ.ค.
ราคาเริ่มต้น 53,900
ทัวร์ออสเตรเลีย : HIGHLIGHT SYDNEY (รายการ B) 5 วัน 3 คืน (110420)
เดินทาง เม.ย.-พ.ค.
ราคาเริ่มต้น 55,900
ทัวร์ออสเตรเลีย : DELIGHT AUSTRALIA 6 วัน 4 คืน (110420)
เดินทาง เม.ย.-พ.ค.
ราคาเริ่มต้น 64,900
ทัวร์ออสเตรเลีย : ENJOY AUSTRALIA 6 วัน 4 คืน (120420)
เดินทาง เม.ย.-พ.ค.
ราคาเริ่มต้น 66,900
ทัวร์ออสเตรเลีย : POPULAR AUSTRALIA 6 วัน 4 คืน (120420)
เดินทาง เม.ย.-พ.ค.
ราคาเริ่มต้น 67,900
ทัวร์ออสเตรเลีย : PARADISE AUSTRALIA 6 วัน 4 คืน (120420)
เดินทาง เม.ย.-พ.ค.
ราคาเริ่มต้น 72,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top