ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ศรีลังกา : VIEWSL01 ศรีลังกา 4 วัน 3 คืน (010520)
ทัวร์ศรีลังกา : VIEWSL01 ศรีลังกา 4 วัน 3 คืน (010520)
เส้นทาง ทัวร์ศรีลังกา
ราคาเริ่มต้น 22,900
รหัสทัวร์ THV7-SL-LK-11APR-1MAY20
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน SL
แคนดี้-วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว-ดัมบุลลา
วัดถ้ำดัมบุลลา-ระบำพื้นเมืองชาวแคนเดี้ยน
พินนาวาลา-แคมป์ช้างพินนาวาลา
โคลัมโบ-วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร
วัดคงคาราม-มัสยิดแดง-ซิตี้ทัวร์
ช้อปปิ้ง-เนกอมโบ

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-โคลัมโบ (สนามบินบันดารานัยเก)-พินนาวาลา-แคมป์ช้างพินนาวาลา-แคนดี้
X อาหาร อาหาร
  2 แคนดี้-วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว-ดัมบุลลา-วัดถ้ำดัมบุลลา-แคนดี้-ระบำพื้นเมืองชาวแคนเดี้ยน
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 โคลัมโบ-วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร-วัดคงคาราม-มัสยิดแดง-ซิตี้ทัวร์-ช้อปปิ้ง-เนกอมโบ
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 เนกอมโบ- สนามบินบันดารานัยเก -กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-โคลัมโบ (สนามบินบันดารานัยเก)-พินนาวาลา-แคมป์ช้างพินนาวาลา-แคนดี้
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : แคนดี้-วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว-ดัมบุลลา-วัดถ้ำดัมบุลลา-แคนดี้-ระบำพื้นเมืองชาวแคนเดี้ยน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : โคลัมโบ-วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร-วัดคงคาราม-มัสยิดแดง-ซิตี้ทัวร์-ช้อปปิ้ง-เนกอมโบ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เนกอมโบ- สนามบินบันดารานัยเก -กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ศรีลังกา : VIEWSL01 ศรีลังกา 4 วัน 3 คืน (010520)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top