ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ลาว : Sabaidee LuangPrabang Vientiane Vang Vieng 3 วัน 2 คืน (220320)
ทัวร์ลาว : Sabaidee LuangPrabang Vientiane Vang Vieng 3 วัน 2 คืน (220320)
เส้นทาง ทัวร์ลาว วังเวียง
ทัวร์ลาว เวียงจันทน์
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง
ทัวร์ลาว
ราคาเริ่มต้น 12,900
รหัสทัวร์ THT24-QV-LA-27SEP19-22MAR20
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน QV
นครหลวงพระบาง - เมืองวังเวียง - นครหลวงเวียงจัน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ - นครหลวงพระบาง
X อาหาร อาหาร
  2 นครหลวงพระบาง - เมืองวังเวียง
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 เมืองวังเวียง - นครหลวงเวียงจัน - สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ - นครหลวงพระบาง
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : นครหลวงพระบาง - เมืองวังเวียง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองวังเวียง - นครหลวงเวียงจัน - สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ลาว : Sabaidee LuangPrabang Vientiane Vang Vieng 3 วัน 2 คืน (220320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ลาวขายดี
ทัวร์ลาว : PACKAGE หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (310320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 8,999
ทัวร์ลาว : เวียงจัน วังเวียง 3 วัน 2 คืน (210320)
เดินทาง ก.ย.-ต.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,688
ทัวร์ลาว : Sabaidee LuangPrabang Vientiane Vang Vieng 3 วัน 2 คืน (220320)
เดินทาง ก.ย.-ต.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,900
ทัวร์ลาว : Package Sabaidee Easy Tour หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (310320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 12,999
ทัวร์ลาว : PAKSE PAKSONG CHAMPASAK 3 วัน 2 คืน (210320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 11,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top