ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์รัสเซีย : MOS-ZA5DWY SUPER PRO RUSSIA MOSCOW ZAGORSK 5 วัน 3 คืน (230920)
ทัวร์รัสเซีย : MOS-ZA5DWY SUPER PRO RUSSIA MOSCOW ZAGORSK 5 วัน 3 คืน (230920)
เส้นทาง ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์รัสเซีย ซากอร์ส
ราคาเริ่มต้น 29,999
รหัสทัวร์ THP3-WY-RU-25JAN-23SEP20
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน WY
มอสโคว์-พระราชวังเครมลิน-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
โบสถ์อัสสัมชัญ-จัตุรัสแดง-มหาวิหารเซนต์บาซิล-ห้างกุม                                             
ซาร์กอส (Zagorsk)-METRO-ถนนอารบัต                                     
ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล– วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์
IZMAILOVSKY SOUVENIR     
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพ – มอสโคว์
X X X
  2 พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ- จัตุรัสแดง–มหาวิหารเซนต์บาซิล– ห้างกุม
อาหาร อาหาร X
  3 ซาร์กอส (Zagorsk)-METRO-ถนนอารบัต
อาหาร อาหาร X
  4 ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล– วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์– IZMAILOVSKY SOUVENIR
อาหาร อาหาร X
  5 กรุงเทพ ฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ – มอสโคว์
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ- จัตุรัสแดง–มหาวิหารเซนต์บาซิล– ห้างกุม
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : ซาร์กอส (Zagorsk)-METRO-ถนนอารบัต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล– วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์– IZMAILOVSKY SOUVENIR
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : กรุงเทพ ฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์รัสเซีย : MOS-ZA5DWY SUPER PRO RUSSIA MOSCOW ZAGORSK 5 วัน 3 คืน (230920)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์รัสเซียขายดี
ทัวร์รัสเซีย : MOS-ZA5DWY SUPER PRO RUSSIA MOSCOW ZAGORSK 5 วัน 3 คืน (230920)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,999
ทัวร์รัสเซีย : MOS-SMZ-6DT5 SUPER RUSSIA MOSCOW-ZAGORSK 6 วัน 4 คืน (280320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top