ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์รัสเซีย : MOS-SMZ-6DT5 SUPER RUSSIA MOSCOW-ZAGORSK 6 วัน 4 คืน (280320)
ทัวร์รัสเซีย : MOS-SMZ-6DT5 SUPER RUSSIA MOSCOW-ZAGORSK 6 วัน 4 คืน (280320)
เส้นทาง ทัวร์รัสเซีย ซากอร์ส
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์
ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น 33,999
รหัสทัวร์ THP3-T5-RU-21DEC19-28MAR20
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน T5
อาชกาบัต-มอสโคว์-MOSCOW-จัตุรัสแดง
มหาวิหารเซนต์บาซิล-ห้างกุม-METRO
พระราชวังเครมลิน-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
โบสถ์อัสสัมชัญ-ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล
IZMAILOVSKY  MARKET  
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ –อาชกาบัต-มอสโคว์
X X อาหาร
  2 MOSCOW –จัตุรัสแดง-มหาวิหารเซนต์บาซิล-ห้างกุม
อาหาร อาหาร X
  3 METRO-พระราชวังเครมลิน-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์-โบสถ์อัสสัมชัญ
อาหาร อาหาร X
  4 มอสโคว์-ซาร์กอร์ส-วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์-ถนนอารบัต
อาหาร อาหาร X
  5 มอสโคว์-ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล- IZMAILOVSKY MARKET-อาชกาบัต
อาหาร อาหาร X
  6 อาชกาบัต-กรุงเทพ ฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ –อาชกาบัต-มอสโคว์
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : MOSCOW –จัตุรัสแดง-มหาวิหารเซนต์บาซิล-ห้างกุม
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : METRO-พระราชวังเครมลิน-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์-โบสถ์อัสสัมชัญ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : มอสโคว์-ซาร์กอร์ส-วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์-ถนนอารบัต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : มอสโคว์-ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล- IZMAILOVSKY MARKET-อาชกาบัต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : อาชกาบัต-กรุงเทพ ฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์รัสเซีย : MOS-SMZ-6DT5 SUPER RUSSIA MOSCOW-ZAGORSK 6 วัน 4 คืน (280320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์รัสเซียขายดี
ทัวร์รัสเซีย : MOS-ZA5DWY SUPER PRO RUSSIA MOSCOW ZAGORSK 5 วัน 3 คืน (230920)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,999
ทัวร์รัสเซีย : MOS-SMZ-6DT5 SUPER RUSSIA MOSCOW-ZAGORSK 6 วัน 4 คืน (280320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top