ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WTG0209M ยุโรปตะวันออก 9 วัน เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี (301219)
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WTG0209M ยุโรปตะวันออก 9 วัน เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี (301219)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เชค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก สโลวัค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน
ราคาเริ่มต้น 52,900
รหัสทัวร์ THW6-TG-EU-26SEP-30DEC19
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน TG
มิวนิค –โฮเฮนชวาเกา– เข้าชมปราสาทนอยชวานชไตน์
ฟุสเซ่น – ซาลส์บวร์ก–ฮัลสตัทท์- พัสเซา
เชสกี้คลุมลอฟ - ปราสาทคลุมลอฟ – ปร๊าก
เขตเมืองเก่า – อนุสาวรีย์ยานฮุส - สะพานชาร์ลส์
ปราสาทปร๊าก– บราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา
บูดาเปสต์ – คาสเซิ่ล ฮิลล์– ป้อมฟิชเชอร์แมน
มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – ฮีโร่ สแควร์
ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ - บูดาเปสต์
Outlet Parndorf –เวียนนา-เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์
สวนสตัดปาร์ค -ถนนคาร์ทเนอร์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
X X X
  2 มิวนิค –โฮเฮนชวาเกา– เข้าชมปราสาทนอยชวานชไตน์- ฟุสเซ่น
X อาหาร อาหาร
  3 ฟุสเซ่น – ซาลส์บวร์ก–ฮัลสตัทท์- พัสเซา
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 พัสเซา –เชสกี้คลุมลอฟ - ปราสาทคลุมลอฟ – ปร๊าก- เขตเมืองเก่า – อนุสาวรีย์ยานฮุส - สะพานชาร์ลส์
อาหาร อาหาร X
  5 ปร๊าก – ปราสาทปร๊าก– บราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 บราติสลาวา – บูดาเปสต์ – คาสเซิ่ล ฮิลล์– ป้อมฟิชเชอร์แมน มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น –ฮีโร่ สแควร์–ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 บูดาเปสต์ - Outlet Parndorf –เวียนนา - เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ สวนสตัดปาร์ค -ถนนคาร์ทเนอร์
อาหาร X X
  8 เวียนา –เดินทางกลับ
อาหาร X X
  9 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : มิวนิค –โฮเฮนชวาเกา– เข้าชมปราสาทนอยชวานชไตน์- ฟุสเซ่น
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ฟุสเซ่น – ซาลส์บวร์ก–ฮัลสตัทท์- พัสเซา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : พัสเซา –เชสกี้คลุมลอฟ - ปราสาทคลุมลอฟ – ปร๊าก- เขตเมืองเก่า – อนุสาวรีย์ยานฮุส - สะพานชาร์ลส์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : ปร๊าก – ปราสาทปร๊าก– บราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : บราติสลาวา – บูดาเปสต์ – คาสเซิ่ล ฮิลล์– ป้อมฟิชเชอร์แมน มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น –ฮีโร่ สแควร์–ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : บูดาเปสต์ - Outlet Parndorf –เวียนนา - เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ สวนสตัดปาร์ค -ถนนคาร์ทเนอร์
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 8
สถานที่ : เวียนา –เดินทางกลับ
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 9
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
01 - 09 ธ.ค. 62
56,900
72,800
-
56,900
-
03 - 11 ธ.ค. 62
56,900
72,800
-
56,900
-
04 - 12 ธ.ค. 62
56,900
72,800
-
56,900
-
05 - 13 ธ.ค. 62
56,900
72,800
-
56,900
-
06 - 14 ธ.ค. 62
56,900
72,800
-
56,900
-
30 ธ.ค. 62 - 07 ม.ค. 63
69,900
86,800
-
69,900
-

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WTG0209M ยุโรปตะวันออก 9 วัน เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี (301219)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ยุโรปตะวันออกขายดี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10.5 Hungary-Austria-Czech 7D4N (291119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,999
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : SUPERB POLAND 7 วัน 4 คืน (041219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,300
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top