ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์มองโกเลีย : VIEWOM02A VIEW MONGOLIA SIBERIAN 8 วัน 6 คืน (180320)
ทัวร์มองโกเลีย : VIEWOM02A VIEW MONGOLIA SIBERIAN 8 วัน 6 คืน (180320)
เส้นทาง ทัวร์มองโกเลีย
ราคาเริ่มต้น 65,990
รหัสทัวร์ THV7-OM-MN-18MAR-25MAR20
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
สายการบิน OM
กรุงอูลาบาเตอร์ – อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน 
อุทยานแห่งชาติ GORKHI-TERELJ 
นั่งสุนัขลากเลื่อน - หินรูปเต่าขนาดยักษ์ 
ทดลองสวมใส่ชุดประจำชาติชาวมองโกเลีย 
ทดลองขี่ม้าทากิ - อนุสาวรีย์ไซซาน 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมองโกเลีย จัตุรัสซุคบาตอร์ 
GOBI Factory Outlet - วัดกานดาน 
พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ - อูรัน อูเด - เอียร์คุตส์
สถานีรถไฟเมืองอูลาบาเตอร์ - ลิสท์เวียงก้า 
โบสถ์อันนันซิเอชั่น - ช้อปปิ้งที่ Central Market 
และย่าน 130 quarter - ลิสท์เวียงก้า 
พิพิธภัณฑ์สัตววิทยา - นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิว 
ล่องเรือชมทะเลสาบไบคาล 
ตลาดพื้นเมืองลิสต์วิยันก้า
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ) – กรุงอูลาบาเตอร์ (สนามบินเจงกิสข่าน)
X X X
  2 กรุงอูลาบาเตอร์ – อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน - อุทยานแห่งชาติ GORKHI-TERELJ – นั่งสุนัขลากเลื่อน - หินรูปเต่าขนาดยักษ์ - ทดลองสวมใส่ชุดประจำชาติชาวมองโกเลีย
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 ทดลองขี่ม้าทากิ - อนุสาวรีย์ไซซาน – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมองโกเลีย จัตุรัสซุคบาตอร์ - GOBI Factory Outlet
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 วัดกานดาน -พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ - สถานีรถไฟเมืองอูลาบาเตอร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 อูรัน อูเด - เอียร์คุตส์ – โบสถ์อันนันซิเอชั่น - ช้อปปิ้งที่ Central Marketและย่าน 130 quarter
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 เอียร์คุตส์ – ลิสท์เวียงก้า – ล่องเรือชมทะเลสาบไบคาล - พิพิธภัณฑ์สัตววิทยา
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิว – ตลาดพื้นเมืองลิสต์วิยันก้า
อาหาร อาหาร อาหาร
  8 ลิสท์เวียงก้า – สนามบินเอียคุตส์ – สุวรรณภูมิ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ) – กรุงอูลาบาเตอร์ (สนามบินเจงกิสข่าน)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงอูลาบาเตอร์ – อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน - อุทยานแห่งชาติ GORKHI-TERELJ – นั่งสุนัขลากเลื่อน - หินรูปเต่าขนาดยักษ์ - ทดลองสวมใส่ชุดประจำชาติชาวมองโกเลีย
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ทดลองขี่ม้าทากิ - อนุสาวรีย์ไซซาน – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมองโกเลีย จัตุรัสซุคบาตอร์ - GOBI Factory Outlet
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : วัดกานดาน -พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ - สถานีรถไฟเมืองอูลาบาเตอร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : อูรัน อูเด - เอียร์คุตส์ – โบสถ์อันนันซิเอชั่น - ช้อปปิ้งที่ Central Marketและย่าน 130 quarter
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เอียร์คุตส์ – ลิสท์เวียงก้า – ล่องเรือชมทะเลสาบไบคาล - พิพิธภัณฑ์สัตววิทยา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิว – ตลาดพื้นเมืองลิสต์วิยันก้า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : ลิสท์เวียงก้า – สนามบินเอียคุตส์ – สุวรรณภูมิ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์มองโกเลีย : VIEWOM02A VIEW MONGOLIA SIBERIAN 8 วัน 6 คืน (180320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์มองโกเลียขายดี
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top