ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์มองโกเลีย : SMK-02 OPENNING MONGOLIA WINTER 5D3N (140320)
ทัวร์มองโกเลีย : SMK-02 OPENNING MONGOLIA WINTER 5D3N (140320)
เส้นทาง ทัวร์มองโกเลีย
ราคาเริ่มต้น 29,999
รหัสทัวร์ THA7-OM-MN-2NOV19-14MAR20
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน OM
วัดกานดัน -จตุรัสซัคบาทาร์
พิพิธภัณฑ์ Bogd Khaan Winter Palace Museum
ตลาดท้องถิ่น Black Market
อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน (Zaisan Hill)
SUPERMARKET - Turtle Rock
แวะชมสินค้าพื้นเมือง – เดินทางไปยัง GER CAMP
ทดลองขี่ สุนัขลากเลื่อน ( Dog Sledding )
อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน -สกีรีสอร์ท SKY RESORT
บนเขา Bogd Khaan-ช้อปปิ้งของฝากที่ GOBI Factory Outlet
BD BARBEQUE บาร์บีคิว มองโกโลเลีย
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
  2 สนามบินเจงกิสข่าน – โรงแรม –วัดกานดัน -จตุรัสซัคบาทาร์ - พิพิธภัณฑ์ Bogd Khaan Winter Palace Museum ตลาดท้องถิ่น Black Market – ที่พัก
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน (Zaisan Hill) - SUPERMARKET - Turtle Rock – แวะชมสินค้าพื้นเมือง – เดินทางไปยัง GER CAMP – ทดลองขี่ สุนัขลากเลื่อน ( Dog Sledding ) – พักเกอร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน -สกีรีสอร์ท SKY RESORT-บนเขา Bogd Khaan – ที่พัก
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 ช้อปปิ้งของฝากที่ “GOBI Factory Outlet - BD BARBEQUE บาร์บีคิว มองโกโลเลีย – สนามบิน
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินเจงกิสข่าน – โรงแรม –วัดกานดัน -จตุรัสซัคบาทาร์ - พิพิธภัณฑ์ Bogd Khaan Winter Palace Museum ตลาดท้องถิ่น Black Market – ที่พัก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน (Zaisan Hill) - SUPERMARKET - Turtle Rock – แวะชมสินค้าพื้นเมือง – เดินทางไปยัง GER CAMP – ทดลองขี่ สุนัขลากเลื่อน ( Dog Sledding ) – พักเกอร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน -สกีรีสอร์ท SKY RESORT-บนเขา Bogd Khaan – ที่พัก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ช้อปปิ้งของฝากที่ “GOBI Factory Outlet - BD BARBEQUE บาร์บีคิว มองโกโลเลีย – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์มองโกเลีย : SMK-02 OPENNING MONGOLIA WINTER 5D3N (140320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์มองโกเลียขายดี
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top