ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์มองโกเลีย : GQ1ULN-OM001 DISCOVER MONGOLIA 5 DAYS 3 NIGHTS (070320)
ทัวร์มองโกเลีย : GQ1ULN-OM001 DISCOVER MONGOLIA 5 DAYS 3 NIGHTS (070320)
เส้นทาง ทัวร์มองโกเลีย
ราคาเริ่มต้น 28,900
รหัสทัวร์ THG1-OM-MN-11JAN-7MAR20
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน OM
วัดกานดาน - จัตุรัสซัคบาทาร์
พิพิธภัณฑ์มองโกเลีย
อิสระช้อปปิ้งตลาดท้องถิ่น (BLACK MARKET)
อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน
อุทยานแห่งชาติเทอเรลจ์ (TERELI NATION PARK)
หินเต่า (TURTLE ROCK)
สุนัขลากเลื่อน (MONGOLIAN SLEDDING DOGS)
อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน - สกีรีสอร์ท
พิพิธภัณฑ์พระราชวังบอกด์ข่าน (BOGD KHAN PALACE)
ช้อปปิ้ง GOBI FACTORY STORE
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - มองโกเลีย (สนามบินเจงกิสข่าน)
X X X
  2 มองโกเลีย (สนามบินเจงกิสข่าน) - วัดกานดาน - จัตุรัสซัคบาทาร์ - พิพิธภัณฑ์มองโกเลีย - อิสระช้อปปิ้งตลาดท้องถิ่น (BLACK MARKET)
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน - อุทยานแห่งชาติเทอเรลจ์ (TERELI NATION PARK) - หินเต่า (TURTLE ROCK) – สุนัขลากเลื่อน (MONGOLIAN SLEDDING DOGS)
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน – สกีรีสอร์ท – พิพิธภัณฑ์พระราชวังบอกด์ข่าน (BOGD KHAN PALACE)
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 ช้อปปิ้ง GOBI FACTORY STORE - มองโกเลีย (สนามบินเจงกิสข่าน) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - มองโกเลีย (สนามบินเจงกิสข่าน)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : มองโกเลีย (สนามบินเจงกิสข่าน) - วัดกานดาน - จัตุรัสซัคบาทาร์ - พิพิธภัณฑ์มองโกเลีย - อิสระช้อปปิ้งตลาดท้องถิ่น (BLACK MARKET)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน - อุทยานแห่งชาติเทอเรลจ์ (TERELI NATION PARK) - หินเต่า (TURTLE ROCK) – สุนัขลากเลื่อน (MONGOLIAN SLEDDING DOGS)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน – สกีรีสอร์ท – พิพิธภัณฑ์พระราชวังบอกด์ข่าน (BOGD KHAN PALACE)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ช้อปปิ้ง GOBI FACTORY STORE - มองโกเลีย (สนามบินเจงกิสข่าน) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์มองโกเลีย : GQ1ULN-OM001 DISCOVER MONGOLIA 5 DAYS 3 NIGHTS (070320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์มองโกเลียขายดี
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top