ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์มองโกเลีย : มองโกเลียใน แมนจูเรีย พรมแดนจีน-รัสเซีย 7 วัน 5 คืน (240320)
ทัวร์มองโกเลีย : มองโกเลียใน แมนจูเรีย พรมแดนจีน-รัสเซีย 7 วัน 5 คืน (240320)
เส้นทาง ทัวร์มองโกเลีย
ราคาเริ่มต้น 32,999
รหัสทัวร์ THP14-CA-MN-3-24MAR20
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
สายการบิน CA
ปักกิ่ง – ตลาดหัวเฉียว
ไฮลาเออร์ – ทุ่งหญ้าไป๋หยิน
พิธีต้อนรับแบบมองโกล – เกินเหอ
หมู่บ้านกวางเรนเดียร์ - CHINA COLDEST VILLAGE
เออร์กูน่า – พื้นที่ชุ่มน้ำเกินเหอเออร์กูน่า 
ทะเลสาบหูหลุน – ม่านโจวหลี่ (แมนจูเรีย)
พรมแดนประตูจีน-รัสเซีย (ชมข้างนอก)
ลานแสดงตุ๊กตาแม่ลูกดก (ชมข้างนอก)
ม่านโจวหลี่ - พิพิธภัณฑ์ฟอสซิลช้างแมมมอธ
เจงกีสข่านแสควร์-พิพิธภัณฑ์ชนชาติหูหลุนเป้ยเออร์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
  2 กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – ตลาดหัวเฉียว – ปักกิ่ง – ไฮลาเออร์
X อาหาร อาหาร
  3 ไฮลาเออร์ – ทุ่งหญ้าไป๋หยิน – พิธีต้อนรับแบบมองโกล – เกินเหอ – หมู่บ้านกวางเรนเดียร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 CHINA COLDEST VILLAGE – เออร์กูน่า – พื้นที่ชุ่มน้ำเกินเหอเออร์กูน่า
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 เออร์กูน่า – ทะเลสาบหูหลุน – ม่านโจวหลี่ (แมนจูเรีย) – พรมแดนประตูจีน-รัสเซีย (ชมข้างนอก) – ลานแสดงตุ๊กตาแม่ลูกดก (ชมข้างนอก)
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 ม่านโจวหลี่ - พิพิธภัณฑ์ฟอสซิลช้างแมมมอธ – ไฮลาเออร์ – เจงกีสข่านแสควร์ - พิพิธภัณฑ์ชนชาติหูหลุนเป้ยเออร์ – ช้อปปิ้ง
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 ไฮลาเออร์ – ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – ตลาดหัวเฉียว – ปักกิ่ง – ไฮลาเออร์
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ไฮลาเออร์ – ทุ่งหญ้าไป๋หยิน – พิธีต้อนรับแบบมองโกล – เกินเหอ – หมู่บ้านกวางเรนเดียร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : CHINA COLDEST VILLAGE – เออร์กูน่า – พื้นที่ชุ่มน้ำเกินเหอเออร์กูน่า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เออร์กูน่า – ทะเลสาบหูหลุน – ม่านโจวหลี่ (แมนจูเรีย) – พรมแดนประตูจีน-รัสเซีย (ชมข้างนอก) – ลานแสดงตุ๊กตาแม่ลูกดก (ชมข้างนอก)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ม่านโจวหลี่ - พิพิธภัณฑ์ฟอสซิลช้างแมมมอธ – ไฮลาเออร์ – เจงกีสข่านแสควร์ - พิพิธภัณฑ์ชนชาติหูหลุนเป้ยเออร์ – ช้อปปิ้ง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ไฮลาเออร์ – ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์มองโกเลีย : มองโกเลียใน แมนจูเรีย พรมแดนจีน-รัสเซีย 7 วัน 5 คืน (240320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์มองโกเลียขายดี
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top