ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ตุรกี : ZIST21 ตุรกี อิสตันบูล ชานัคคาเล่ คูซาดาซี 9D7N (เลทส์โก ทิวลิปฮิปปี้) (300420)
ทัวร์ตุรกี : ZIST21 ตุรกี อิสตันบูล ชานัคคาเล่ คูซาดาซี 9D7N (เลทส์โก ทิวลิปฮิปปี้) (300420)
เส้นทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น 27,999
รหัสทัวร์ THZ1-TK-TR-1-30APR20
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน
สายการบิน TK
เมืองอิสตันบูล – ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ
จัตุรัสทักษิม - สวนดอกทิวลิป – สุเหร่าสีน้ำเงิน
ฮิปโปโดรม – วิหารเซนต์โซเฟีย – พระราชวังโดลมาบาห์เช
ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส
สไปซ์บาซาร์ -  ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ - ท่าเรือกัลป์ลิโพลี
ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - เมืองชานัคคาเล่
นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมความสวยงามของเมืองโบราณเปอร์กามัม
วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียน เซอุส - โรงละครอะโครโปลิส
เมืองคูซาดาซึ  – เอฟฟิซุส – ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ
หอสมุดเซลซุส - บ้านพระแม่มารี - เมืองปามุคคาเล่
ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส
เมืองคอนย่า – ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ
สวนผีเสื้อ - เมืองคัปปาโดเจีย – เมืองใต้ดิน
เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่
หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก
โรงงานเครื่องประดับ - เมืองอังการ่า - ทะเลสาบเกลือ
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย – สนามบินอิสตันบูล เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี – ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ - จัตุรัสทักษิม
X X อาหาร
  2 เมืองอิสตันบูล - สวนดอกทิวลิป – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – วิหารเซนต์โซเฟีย – พระราชวังโดลมาบาห์เช ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส – สไปซ์บาซาร์ - ร้านเตอร์กิช ดีไลท์
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 เมืองอิสตันบูล - ท่าเรือกัลป์ลิโพลี - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - เมืองชานัคคาเล่
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 เมืองชานัคคาเล่ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมความสวยงามของเมืองโบราณเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียน เซอุส - โรงละครอะโครโปลิส – เมืองคูซาดาซึ
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 เมืองคูซาดาซึ – เอฟฟิซุส – ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ – หอสมุดเซลซุส - บ้านพระแม่มารี - เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 เมืองปามุคคาเล่ - เมืองคอนย่า – ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ – สวนผีเสื้อ - เมืองคัปปาโดเจีย
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 เมืองคัปปาโดเจีย – Optional tour Balloon - เมืองใต้ดิน - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก – โรงงานเครื่องประดับ - เมืองอังการ่า
อาหาร อาหาร อาหาร
  8 เมืองอังการ่า - เมืองอิสตันบูล - ทะเลสาบเกลือ - สนามบินอิสตันบูล เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี
อาหาร อาหาร X
  9 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย – สนามบินอิสตันบูล เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี – ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ - จัตุรัสทักษิม
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เมืองอิสตันบูล - สวนดอกทิวลิป – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – วิหารเซนต์โซเฟีย – พระราชวังโดลมาบาห์เช ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส – สไปซ์บาซาร์ - ร้านเตอร์กิช ดีไลท์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองอิสตันบูล - ท่าเรือกัลป์ลิโพลี - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - เมืองชานัคคาเล่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เมืองชานัคคาเล่ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมความสวยงามของเมืองโบราณเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียน เซอุส - โรงละครอะโครโปลิส – เมืองคูซาดาซึ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เมืองคูซาดาซึ – เอฟฟิซุส – ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ – หอสมุดเซลซุส - บ้านพระแม่มารี - เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เมืองปามุคคาเล่ - เมืองคอนย่า – ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ – สวนผีเสื้อ - เมืองคัปปาโดเจีย
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : เมืองคัปปาโดเจีย – Optional tour Balloon - เมืองใต้ดิน - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก – โรงงานเครื่องประดับ - เมืองอังการ่า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : เมืองอังการ่า - เมืองอิสตันบูล - ทะเลสาบเกลือ - สนามบินอิสตันบูล เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 9
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ตุรกี : ZIST21 ตุรกี อิสตันบูล ชานัคคาเล่ คูซาดาซี 9D7N (เลทส์โก ทิวลิปฮิปปี้) (300420)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ตุรกีขายดี
ทัวร์ตุรกี : Oho! Turkey Winter สุดคุ้ม 9 วัน 7 คืน (210320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 24,900
ทัวร์ตุรกี : Good Morning Turkey Winter 8 วัน 6 คืน (280320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 26,900
ทัวร์ตุรกี : TURKEY ANATOLIA 9 วัน 7 คืน (210320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 27,900
ทัวร์ตุรกี : IST03 TURKEY FANTASTIC 9 วัน 6 คืน (240420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 27,999
ทัวร์ตุรกี : EASY WINTER IN TURKEY 8 วัน 6 คืน (260320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 29,900
ทัวร์ตุรกี : TK304 มนต์รัก TURKEY 8 วัน 6 คืน (250320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์ตุรกี : TK305 มนต์เสน่ห์ TURKEY 8 วัน 6 คืน (110320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,888
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top