ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ตุรกี : TK305 มนต์เสน่ห์ TURKEY 8 วัน 6 คืน (110320)
ทัวร์ตุรกี : TK305 มนต์เสน่ห์ TURKEY 8 วัน 6 คืน (110320)
เส้นทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น 29,888
รหัสทัวร์ THB12-TK-TR-29NOV19-11MAR20
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
สายการบิน TK
เมืองคัปปาโดเกีย - นครใต้ดินชาดัค
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - โรงงานทอพรม
โรงงานเซรามิค-Jewelry Shop
ชมระบำหน้าท้อง (Belly dance)
คาราวานสไลน์-เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่)
เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองคูซาดาซี
เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี
ช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง
เมืองชานัคคาเล - เมืองทรอย - ม้าไม้จำลองแห่งทรอย
กรุงอิสตันบูล - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
ตลาดสไปซ์ - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดม
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปี
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานอิสตันบูล - สนามบินเนฟเซไฮร์บินภายใน - เมืองคัปปาโดเกีย
X X X
  2 นครใต้ดินชาดัค - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิค - Jewellery Shop - ชมระบำหน้าท้อง (Belly dance)
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 เมืองคัปปาโดเกีย - คาราวานสไลน์ - เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - เมืองปามุคคาเล่
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองคูซาดาซี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - ช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 เมืองชานัคคาเล - เมืองทรอย - ม้าไม้จำลองแห่งทรอย
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 กรุงอิสตันบูล - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดม - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปี
อาหาร อาหาร X
  8 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานอิสตันบูล - สนามบินเนฟเซไฮร์บินภายใน - เมืองคัปปาโดเกีย
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : นครใต้ดินชาดัค - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิค - Jewellery Shop - ชมระบำหน้าท้อง (Belly dance)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองคัปปาโดเกีย - คาราวานสไลน์ - เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - เมืองปามุคคาเล่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองคูซาดาซี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - ช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เมืองชานัคคาเล - เมืองทรอย - ม้าไม้จำลองแห่งทรอย
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : กรุงอิสตันบูล - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดม - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 8
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ตุรกี : TK305 มนต์เสน่ห์ TURKEY 8 วัน 6 คืน (110320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ตุรกีขายดี
ทัวร์ตุรกี : Oho! Turkey Winter สุดคุ้ม 9 วัน 7 คืน (210320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 24,900
ทัวร์ตุรกี : Good Morning Turkey Winter 8 วัน 6 คืน (280320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 26,900
ทัวร์ตุรกี : TURKEY ANATOLIA 9 วัน 7 คืน (210320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 27,900
ทัวร์ตุรกี : IST03 TURKEY FANTASTIC 9 วัน 6 คืน (240420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 27,999
ทัวร์ตุรกี : EASY WINTER IN TURKEY 8 วัน 6 คืน (260320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 29,900
ทัวร์ตุรกี : TK304 มนต์รัก TURKEY 8 วัน 6 คืน (250320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์ตุรกี : TK305 มนต์เสน่ห์ TURKEY 8 วัน 6 คืน (110320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,888
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top