ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จอร์เจีย : XJTBS02 จอร์เจีย ซุปตาร์ อะไรนะ ห๊ะ!!! จอร์เจีย ภาค 2 6 วัน 4 คืน (290920)
ทัวร์จอร์เจีย : XJTBS02 จอร์เจีย ซุปตาร์ อะไรนะ ห๊ะ!!! จอร์เจีย ภาค 2 6 วัน 4 คืน (290920)
เส้นทาง ทัวร์จอร์เจีย
ราคาเริ่มต้น 29,888
รหัสทัวร์ THT18-XJ-GD-10MAR-29SEP20
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน XJ
ทบิลิซี่ – โบสถ์เมเตห์คี – ขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริคาล่า 
Mother of Georgia โรงอาบน้ำ – ช้อปปิ้งถนนคนเดินชาเดอนี่
ป้อมอนานูรี – คาซเบกี้ - นั่งรถ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้ 
อนุสรณ์สถานจอรัสเซีย จอร์เจีย - คาซเบกี้ – เมืองกอรี่ 
พิพิธภัณฑ์สตาลิน – อุพลิสซิเค่ - เมืองมิสเคต้า 
วิหารสเวติสเคอเวรี - วิหารจวารี – ดินเนอร์+ไวน์+ชมโชว์ท้องถิ่น
เมืองซิกนาลี - หมู่บ้าน Velistsikhe – ไร่ไวน์คาเรบา
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพมหานคร-ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
X X X
  2 กรุงเทพฯ - ทบิลิซี่ – โบสถ์เมเตห์คี – ขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริคาล่า – Mother of Georgia โรงอาบน้ำ – ช้อปปิ้งถนนคนเดินชาเดอนี่
X อาหาร อาหาร
  3 ทบิลิซี่ – ป้อมอนานูรี – คาซเบกี้ - นั่งรถ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้ – อนุสรณ์สถานจอรัสเซีย จอร์เจีย
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 คาซเบกี้ – เมืองกอรี่ – พิพิธภัณฑ์สตาลิน – อุพลิสซิเค่ - เมืองมิสเคต้า – วิหารสเวติสเคอเวรี - วิหารจวารี – ดินเนอร์+ไวน์+ชมโชว์ท้องถิ่น
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 เมืองทบิลิซี่ - เมืองซิกนาลี - หมู่บ้าน Velistsikhe – ไร่ไวน์คาเรบา – ทบิลิซี่
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 สนามบินทลิลิซี - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร-ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงเทพฯ - ทบิลิซี่ – โบสถ์เมเตห์คี – ขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริคาล่า – Mother of Georgia โรงอาบน้ำ – ช้อปปิ้งถนนคนเดินชาเดอนี่
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ทบิลิซี่ – ป้อมอนานูรี – คาซเบกี้ - นั่งรถ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้ – อนุสรณ์สถานจอรัสเซีย จอร์เจีย
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : คาซเบกี้ – เมืองกอรี่ – พิพิธภัณฑ์สตาลิน – อุพลิสซิเค่ - เมืองมิสเคต้า – วิหารสเวติสเคอเวรี - วิหารจวารี – ดินเนอร์+ไวน์+ชมโชว์ท้องถิ่น
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เมืองทบิลิซี่ - เมืองซิกนาลี - หมู่บ้าน Velistsikhe – ไร่ไวน์คาเรบา – ทบิลิซี่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : สนามบินทลิลิซี - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จอร์เจีย : XJTBS02 จอร์เจีย ซุปตาร์ อะไรนะ ห๊ะ!!! จอร์เจีย ภาค 2 6 วัน 4 คืน (290920)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์จอร์เจียขายดี
ทัวร์จอร์เจีย : EK025 GEORGIA ON MY MIND 6 วัน 3 คืน (170320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,900
ทัวร์จอร์เจีย : THE BEST OF GEORIA 7D4N BY TK
เดินทาง ก.ย.-ต.ค.
ราคาเริ่มต้น 48,888
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top